TRK 1140x140 ee gif
Küsimused-vastused

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Eesti Vabariigi kodanik soetas Euroopa Liidu liikmesriigist kasutatud transpordivahendi võõrandamise eesmärgil dets.2009,kuid ei võtnud transpordivahendit ARKis arvele enne edasi võõrandamist.Jaan 2011 müüs eraisik transpordivahendi MTÜ-le edasi,kes omakorda müüs transpordivahendi edasi kohalikule sihtasutusele.Kohalik SA võttis soetatud transpordivahendi ARK-is arvele.Kuidas ja kellel ,kui üldse tekib maksukohustust:
  • kui eraisik ja MTÜ juhatuse liige   on omavahel seotud isikud (isa ja poeg)
  • põhikirjas on ühe tegevusena toodud ka transport vahendite soetamine ja müük  Kas on mingisuguseid erinevusi kui tegemist on invatranspordi soetamisega ja võõrandamisega.


Ettevõtte annab konsignatsioonilepingu alusel kauba saatelehe alusel teisele ettevõttele müügiks. Sellisel juhul peaks tekkima ettevõttel käibemaksukohustus?
1. See käibemaks, mis tasutakse ära, kas see pannakse nüüd käibemaksu ettemaksuks või liidetakse konsignatsioonilao hinnale otsa?
2. Kui toimub müük, siis vähendatakse käibemaksu ettemaksu ja realiseeritakse tulud ja kulud?
3. Kas delareerida tuleb saatelehe üleandmist ja müüki kuu lõpus ei deklareerita, mis tuleb müügiaruande alusel.
4. Kas konsignatsioonilao käibemaksu ettemaksu ja muu käibemaks tuleb aastaaruandes omavahel kokku liita. Kui on näiteks 50 tasuda aga konsignatsioonilao alusel on tasutud ettemaks 60 siis aruandes peaks olema ettemaks 10, kuigi tegelikult peab firma selle 50 ära tasuma?


Ettevõte rentis 2004. aasta detsembris viieks aastaks sõiduato. Käibemaksu igakuiste rendimaksete lõikes ei näidatud. 2009. aastal said rendimaksed tasutud. Kas juhatuse liikme jaoks, kes ostab selle auto, on tegemist erisoodustusega?

Firma arvel on auto, millega oli juhtunud kindlustusjuhtum summas 5000 krooni, millest 3000 krooni on omavastutus. Kas omavastutuse summalt tuleb maksta maksu, kui kindlustusleping on sõlmitud firmaga?
 


Meie firma tegi detsembris äripartneritele kingitusi, suuremas osas šampanjat ja küünlaid. Nendelt kingitustelt arvestasime tulumaksu. Kuidas tuleb need kingitused kajastada, et ei tekiks küsimust erisoodustusest?

6. jaanuaril 2011 on väljastatud arve detsembrikuu teenuste eest. Arve summa on nii kroonides kui ka eurodes. Käibemaksu summa ainult eurodes. Kas võin ise arvestada käibemaksu kroonidesse ja kajastada seda detsembrikuu käibedeklaratsioonil?

2004. a detsembris võttis firma sõiduauto viieks aastaks kapitalirendile. Käibemaksu igakuiste maksete arvestuses ei näidatud. 2009. aastal väljamaksed lõppesid. Nüüd tahab firma müüa autot oma töötajale, hindamisakt on olemas. Kas firma saab seda autot müües käibemaksu mitte näidata ja üldse seda mitte arvestada, sest sõiduautot ostes ei ole samuti sisendkäibemaksu arvestatud ega maha arvatud?

Ostes kingitusi äripartneritele, ei arva me maha sisendkäibemaksu. Tegemist ei ole reklaamkampaaniaga ning kingituse väärtus ei ületa 150 krooni. Kas me toimime õigesti?


Kuidas ja millal tuleb seotud isikutega toimuvaid tehinguid maksustada ja deklareerida?

Kas eraisik peab maksma müüdud korteri eest tulumaksu? Millised seadusesätted reguleerivad tulumaksukohustuse tekkimist ja arvestust seoses kinnisvaratehingutega?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes