Küsimused-vastused

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Kuidas ja millal tuleb seotud isikutega toimuvaid tehinguid maksustada ja deklareerida?

Kas eraisik peab maksma müüdud korteri eest tulumaksu? Millised seadusesätted reguleerivad tulumaksukohustuse tekkimist ja arvestust seoses kinnisvaratehingutega?

Eesti ettevõte müüs kaupa Vene ettevõttele ning kauba väljaveo korraldas Vene ettevõte ise. Eesti ettevõttel on hankeleping, arve ning Vene Föderatsiooni tolliväärtuse deklaratsioon. Kas nendest dokumentidest piisab kauba ekspordi tõestamiseks?

 

Likvideeritakse kolme osanikuga osaühing (50%+25%+25%). Lõppbilanss on koostatud. Võlgnevusi pole. Arvelduskonto jääk ületab osakapitali. Millised maksuvormid tuleb täita likvideerimismaksete tegemisel?


Ettevõte tellib oma logoga kalendreid. Missugused riskid võivad kaasneda nende soetamisega?

Üks ja sama isik tegutseb samal ajal nii juhatuse liikmena, töötajana (temaga on sõlmitud tööleping) kui ka omanikuna.

Osa isiklikust elamisest antakse firmale üürile kontorina kasutamiseks, ka seda pinda kasutatakse firma kontoritöö tegemiseks. Millised maksuriskid tekivad ning kuidas viia neid miinimunini? Milliseid dokumente tuleb üürilepingu sõlmimisel arvestada?

Alustav autoteenindus annab oma klientidele remondi ajaks asendusauto tasuta kasutamiseks.
Asendusautol on logo ja autoteeninduse reklaam.
Asendusauto on firma arvel eraisikuga (juhatuse liige) rendilepingu alusel.

1.    Kas firma saab anda oma klientidele selle asendusauto tasuta (maksuvaba) kasutamiseks?
2.    Kas asendusautoga seotud kulud (remont, hooldus ja muud) on ettevõte kulud?

VÕS lepingu alusel teenust osutav füüsiline isik saadetakse lepingu täitmise käigus välisriiki ja talle hüvitatakse sõidukulud ning majutuskulud kuludokumentide alusel ja makstakse nö päevaraha välismaal viibitud päevade eest. Kuidas toimub nende kulude maksustamine tulumaksuga?

Kas on tegemist erisoodustusega?

 

 Meie firma töötaja oli alates 5. septembrist haiguslehel. Arst on pikendanud haiguslehte veel oktoobrikuuks. Töötajale ei ole haiguslehte antud ning raamatupidamisel ei ole alust 4.-8. päevalt (9.-13. september, 5 kalendripäeva) haigushüvitise arvestamiseks ja maksmiseks.

KÜSIMUSED:

1. Millal peab tööandja maksma nende 5 päeva eest, kui haigusleht on pikendatud veel üheks kuuks ning töötaja saab selle haiguslehe alles novembris?


2. Kas oleks vaja maksta sotsiaalmaksu miinimumilt, kui töötaja oli terve kuu haiguslehel?


3. Kui sotsiaalmaksu sel juhul ei maksta, millele peab viitama TSD lisas 1?

Firma omanikud loovad sel aastal uues tegevusharus tegutsemiseks uue ettevõtte (OÜ).
Sel ettevõttel ei ole kaupade ostuks raha, kuid tegutsev ettevõtte saab seda ostu sooritada oma vahendite arvelt.

Küsimus:

1. Kas seotud osapoolte vahel tuleb tingimata sõlmida laenuleping ning arvestades  turu intressimäära, saab arvel märkida, et maksjaks on teine firma?

Kas raha tagastatakse juba tegutsevale firmale pärast kauba eest maksmist? Kuidas leida see %?

2. Või veelgi lihtsamalt, kui kaupa ostab sisse praegu tegutsev ettevõtte, kas ta peab ostetud kauba uuele firmale müüma sama hinna eest ning tehingut jätkab juba uus firma?

3. Kas kirjeldatud olukordades tekib maksurisk?


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes