gif Company 930x140 ee

 

Küsimused-vastused

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Eesti transpordifirma osutab Leedu firmale kaubaveoteenust, vedades kaupa Leedust Saksamaale.  Kas Eesti firma peab registreerima tegevuskoha Leedus. Kuidas toimub selle tehingu maksustamine ja deklareerimine?

Vastab Maigi Isotamm, maksukonsultant, Deloitte Advisory:

Laps ei tööta, raha on talle kogunud vanemad ja vanavanemad. Lapsel tekib tulu ettevõttele antud laenu intresside näol. Aasta lõpus tahab laps esitada tuludeklaratsiooni, et kasutada tulumaksuvaba miinimumi ning saada tagasi ettevõtte poolt talle intresside maksmisel kinnipeetud tulumaks.

Vastab Sigrid Polli, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Missugused on variandid ja kuidas on parem vormistada varade üleandmist ühelt äriühingult teisele äriühingule. Omanikud on ühed ja samad isikud. Likvideerimine ja reorganiseerimine ei ole plaanis.
Vastab Sigrid Polli, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Ettevõte ostis elumajas korteri aastal 2002, mis esialgselt võeti arvele kinnisvara investeeringuna. 2009. aastal muudeti see ümber põhivaraks ja võeti kasutusele kontorina. Kinnisasjaga seotud kuludelt pole arvestatud sisend-KM maha kuna ettevõte pole KM-kohuslane. Ostu hetkel ei olnud kinnisasjal käibemaksu. Kuid nüüd on ettevõttel kohustus registreerida ennast KM-kohuslaseks. Kas ettevõttel on õigus müüa kinnisasi ilma käibemaksuta §16 p.2 lg3 alusel. Või peab ta ennast igal juhul enne müüki KM-kohuslaseks registreerima ja müüma käibemaksuga eraisikule või siis erisätet kasutades ettevõttele. Juhul, kui ta on käibemaksukohuslane, kas siis on tal võimalik ilma KM müüa kinnisasja?

Vastab Annely Hindriks, maksukonsultant, Deloitte Advisory:

Millist käibemaksumäära tuleb rakendada tööjõurendi teenuse eest arve väljastamisel? Soome firma (käibemaksukohustuslane Soomes) rendib Eesti firmalt (käibemaksukohuslane Eestis) tööjõudu. Tööd tehakse Soomes. Eesti firma (rendileandja) on registreeritud Soome maksuametis (omab Y-tunnust), kuid pole käibemaksukohustuslane Soomes. Millist käibemaksu määra rakendab Eesti firma arve väljastamisel Soome firmale tööjõu rendi eest. Kas Eesti firmal on kohustus registreerida ennast Soomes käibemaksukohustuslaseks?

Vastab Maigi Isotamm, vanem maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Kuidas kajastada käibemaksu deklaratsioonil kasutatud kauba käivet (kaup ostetakse ilma käibemaksuta, müük on koos käibemaksuga – maksustatakse käibemaksuga müügi- ja ostuhinna vahe). Kas peab sisendkäibemaksu osalist mahaarvamist rakendama, kui jah, kuidas seda õigesti teha?

Vastab Maigi Isotamm, vanem maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Maksukontrolli käigus avastati viga eelnevate aastate maksude arvestuses. Missugune nõude esitamise aegumistähtaeg kehtib?  

Vastab Sigrid Polli, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Soome käibemaksukohustuslasest firma tellib ehitusteenuseid Eestis registreeritud käibemaksukohustuslase firmast (nimetame töövõtjaks). Tööd tehakse Soomes ning need kestavad kolm kuud. Töövõtja on registreeritud Soome maksuametis (omab Y-tunnust), kuid pole käibemaksukohustuslane Soomes. Kuna tööde maht on suur ning töövõtjal on personalipuudus, siis rendib töövõtja personali Eestis registreeritud käibemaksukohuslase firmalt (nimetame tööandjaks) Soomes tööde tegemiseks. Personalirendilepingus on sätestatud töötajate nimed, ühe tunni maksumus ja tööde teostamise koht (Espoo, Soome). Millist käibemaksu määra rakendab nn tööandja töövõtjale osutatud personaliüüri teenuse eest arve väljastamisel?

Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Annely Hindriks:

Transpordifirma veab kaupa peamiselt Venemaale. Viimasel ajal on transporditöötajate seas olnud juttu sellest, et maksu- ja tolliamet ei aktsepteeri komandeeringukulusid ehk siis komandeeringu päevaraha on 32 eurot päevas. Meie firma maksab päevaraha, sest autojuhtidel tuleb mõnikord osta kütust sularaha eest, kuna ei ole alati sularahaautomaate käepärast. Maksu- ja tolliametist vastati, et päevaraha makstakse ainult ühekordse sõidu puhul, aga transportveod on püsiv töö ning päevaraha autojuhtidele ei maksta. Sellest tuleneb küsimus, kuidas tuleb kajastada päevaraha ülekannet?

Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Sigrid Polli:

Soome käibemaksukohustuslasest firma tellib ehitusteenuseid Eestis registreeritud käibemaksukohustuslase firmast (töövõtja). Tööd tehakse Soomes ning kestab kolm kuud. Töövõtja on registreeritud Soome maksuametis (omab Y-tunnust), kuid pole käibemaksukohustuslane Soomes. Kuna tööde maht on suur ning töövõtjal on personalipuudus, siis töövõtja rendib personali Eestis registreeritud käibemaksukohustuslase firma käest (tööandjaks) Soomes tööde teostamiseks. Personalirendilepingus on ära toodud töötajate nimed, ühe tunni maksumus ja tööde teostamise koht (Espoo, Soome). Millist käibemaksu määra rakendab nn tööandja töövõtjale osutatud personaliüüri teenuse eest arve väljastamisel?

Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Annely Hindriks:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes