TRK 1140x140 ee gif
Küsimused-vastused

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Ettevõttel on müügipunkt turul. Praegu töötavad müüjad töölepingu alusel, aga ettevõtte juht soovib, et nad registreeriksid ennast FIE-dena. Selge, et tegemist ei ole ettevõtlusega. Missugused maksuriskid siin võivad olla?


Eesti ettevõte sõlmis Soome firmaga pikaajalise lepingu tööde tegemiseks (mitte ehitamine) Soome territooriumil. Soome tööle suunatud töötaja registreeris ennast sealses maksuametis ning maksab talle määratud tulumaksu ise (sotsiaalmaks ja teised maksud makstakse Eestis).
Töölepingu kohaselt on selle töötaja töökohaks Eesti, aga muutunud tingimuste tõttu on nüüd tema töökoht Soomes.
  1. Kas sellisel juhul makstakse töötajale lähetusraha? (Kas tuleb kasutada Eesti või Soome norme?)
  2. Kuidas ilma maksuriski tekitamata hüvitada töötaja sõidukulud Soome (praam + bensiin) ning transpordikulud, kui tal tekib vajadus liikuda tööasjus Soomes. (Kas kasutada tuleb Eesti või Soome kütusekulunorme?)
  3. Vastavalt töölepingu tingimustele tagab Eesti ettevõte oma töötajale elamise Soomes (rendib toa 320 euro eest kuus). Kas on siin maksuriske?

Kust ma saan Norra firma VAT-numbrit kontrollida? Milline on õige viide kauba (kanuud) müügil Norrasse käibemaksu osas?


Meie firma ostab Eesti ettevõttelt trikotaaюkangaid käibemaksuga. Me müüme neid kangaid edasi Venemaale nullprotsendilise käibemaksuga ning meil tekib eksport.
1. Millised dokumendid tõendavad kauba eksporti?
2. Millal tuleb seda tehingut deklareerida käibedeklaratsioonil (KMD) – kas pärast tollidokumendite täitmist, pärast kauba saatmist või pärast kauba eest raha laekumist arvelduskontole?
3. Kas on võimalik tagasi saada Eesti vabrikule makstud käibemaks ning millised dokumendid tuleb selleks esitada Maksu- ja Tolliametile?


Vene õmblusvabrik soovib meie ettevõtte kaudu tellida eesti trikotaaюkangaste näidiseid. Et praegu mitte avada valuutakontot (see on nende jaoks kallis), tahavad vene partnerid raha näidiste eest üle kanda meie ettevõtte omaniku isiklikule kontole, kes hiljem kannab raha üle ettevõtte arvelduskontole.
Meie ettevõte on eesti tekstiilvabriku esindaja ning kangaste ostjaks oleme meie.
1. Kuidas peab vormistama sellise rahaülekande vene õmblusvabrikult meie ettevõttele, et maksuametil ei tekiks kahtlusi?
2. Mis maksuriske võib siin olla?


Eesti firma A (käibemaksukohustuslane) osutab telekomminikatsiooni  vahendusteenusi (mitte Eesti territooriumil) Šveitsi firma В (müük)(VAT) ja offshore firma С (ost) vahel.  Kas  deklareerimine on teostatud korrektselt?  Milliseid dokumente peab vormistama taoliste tehingute puhul?
1. KMD:
Šveitsi firma teenuste müük
Rida 3 ja 3.1
Offshore firma teenuste ost
Pööratud  maksustamine
Rida 1,4,5 ja 7
2. TSD Lisa 3:
Offshore firma,  mis ei ole esitanud maksutõendi, osutatud teenuste eest makstavalt tasult kinnipeetud tulumaks määraga 21% deklareerimine.
Millised andmed peab sisaldama offshore firma poolt tulumaksu kinnipidamise vältimiseks esitatud tõend ?
Meie firma osutab reklaamiteenust Läti firmale Eestis. See on ühendusesisene tehing ning käibemaksu määr on 0%. Kas seda käivet tuleb näidata igakuiselt esitatavas ühendusesisese käibe aruandes (VD)?

Eesti Vabariigi kodanik soetas Euroopa Liidu liikmesriigist kasutatud transpordivahendi võõrandamise eesmärgil detsembris 2009, kuid ei võtnud transpordivahendit ARK-is arvele enne edasi võõrandamist. Jaanuaris 2011 müüs eraisik transpordivahendi MTÜ-le edasi, kes omakorda müüs transpordivahendi edasi kohalikule sihtasutusele. Kohalik SA võttis soetatud transpordivahendi ARK-is arvele. Kuidas ja kellel, kui üldse tekib maksukohustus:
  • kui eraisik ja MTÜ juhatuse liige on omavahel seotud isikud (isa ja poeg)
  • põhikirjas on ühe tegevusena toodud ka transpordivahendite soetamine ja müük.
Kas on mingisuguseid erinevusi kui tegemist on invatranspordi soetamisega ja võõrandamisega?
Ametiühing saab sponsoriabi ametiühingu liikmete ja nende laste ravi ja puhkuse eest maksmiseks (ravi ja puhkuse korraldamine on ette nähtud ametiühingu põhikirjas).
Kas ja mis alusel tekib maksukohustus, kui ametiühing maksab sponsoriabi vahenditest kinni sanatooriumi ning laste puhkelaagri arved? Sponsor maksis vastavalt tulumaksuseadusele tulumaksu ametiühingule raha ülekandmisel.


Eesti maksukohustuslane osutab Läti maksukohustuslasele veoteenust, mis seisneb veose toimetamises Venemaalt Poolasse. Kuidas peab seda deklareerima Eesti maksukohustuslane?
Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes