Küsimused-vastused: Tööinspektsioon

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Mul on peres kaks alla kolmeaastast last. Möödunud aasta oktoobris koondati mind eelmisest töökohast. Õnneks sain novembri lõpust uuesti tööle. Kas mul on veel võimalik nii pika aja möödudes eelmisele tööandjale mingit nõuet esitada, kuna mind poleks tohtinud laste tõttu koondada?

Vastab Kaia Taal, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Põhja inspektsioon:

Võtame suvisel koolivaheajal tööle 16-17-aastaseid alaealisi kaheks nädalaks töövahetusega kell 8.00-15.30, tunnitasu 1.73 €. Töö on kerge (haljasalade hooldamine). Ega neile ei tule maksta puhkusehüvitist, sest leping kestab 14 päeva?


Vastab Neenu Pavel, Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist:

Minu iga-aastane puhkus on 28 kalendripäeva. Kas ma võin võtta puhkust viie päevaste vahemike kaupa?

Töötan kahes kohas. Tööandja A juures jään korralisele puhkusele 15. juunil. Tööandja B juures on mul katseaeg. Kas tööandja B peab mulle võimaldama puhkust samal ajal kui tööandja A juures?

Vastab Tööinspektsiooni Lõunainspektsiooni tööinspektor-jurist Marika Liiv:

Töötan pangas. Kõikidelt töötajatelt nõutakse ja on on tehtud kohustuslikuks täita majanduslike huvide deklaratsioon, näiteks laenu, krediitkaardi andmete, milleks on krediitkaardi jääk, intressi jm, ka kinnisvara kohta. Mina olen tavatöötaja, ei ole ühelgi juhtival ametikohal. Küsisin tööandjalt, mis teeb mulle majanduslike huvide deklaratsiooni täitmise  kohustuslikuks ning pank viitas krediidiasutuste seaduse (KAS) paragrahvidele 49, 55 ja 63. Lisaks on vormil lause, et kinnitan, et olen vabatahtlikult andnud nõusoleku minu andmeid töödelda majanduslike huvide konfliktide tuvastamiseks ja et olen nõus, et ka minu otsene ülemus nendele andmetele ligi pääseb. Kuna majanduslike huvide deklaratsiooni täitmine on tehtud kohustuslikuks ning kui ma seda ei täida, järgneb tõenäoliselt töösuhte lõpetamine, kuna ma ei täidaks siis juhatuse otsust, sisekorraeeskirju ja protseduure. Kuid siis ei saa ju olla vormil lause, et olen vabatahtlikult majanduslike huvide deklaratsiooni täitmiseks nõusoleku andnud. Seega on mul küsimus, kas pangal on õigus minult kohustuslikus korras majanduslike huvide deklaratsiooni täitmisega minu kohta andmeid nõuda, et välistada majanduslike huvide konflikte ning kas olen kohustatud alla kirjutama vormile, millel on lause vabatahtlikkuse kohta, kuigi see nii pole?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist  Sirje Aava:

Kas töövõimetuspensioni saava töötajal on töösuhte lõppemisel õigus saada kasutamata puhkuse tasu 28 või 35 kalendripäeva alusel? Kas ka kasutamata tavapärast põhipuhkust ületavate puhkusepäevade tasu hüvitatakse tööandjale riigieelarvest?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Anne Pärnat:

Fikseerisime töötaja töölepingus töösuhte ajal kehtiva konkurentsikeelu kokkuleppe, mille eest ei pea tööandja maksma. Samal ajal leppisime suuliselt kokku, et vormistame pärast töösuhte lõppu kehtiva konkurentsikeelu kokkuleppe alles siis, kui üks kord läheb töölepingu lõpetamiseks. On ju vaja sellise kokkuleppe puhul täpset kokkulepet töötajale makstava hüvitise ja konkurentsikeelu rikkumisel leppetrahvi suuruse kohta. Ja selliseid summasid on keeruline pikalt ette õigesti määratleda. Nüüd aga töötaja esitas töölepingu ülesütlemisavalduse ning ei soovi vastavat kokkulepet sõlmida. On andmeid, et töötaja plaanib ise hakata meile konkurentsi osutama. Mida teha?

Vastab Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist Elina Soomets:

Töötan ühes ettevõttes. Esitasin märtsi lõpus lahkumisavalduse, minu viimaseks tööpäevaks pidi olema 27. aprill. Haigestusin nädalavahetusel ja võtsin alates esmaspäevast (23.04) haiguslehe (kuni 30.04.). Kas minu tööandjana peaks mulle midagi maksma selle haiguslehe aja eest või mitte?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:

Tööandja ei ole koostanud puhkuste ajakava 2012. aastaks ja ei ole siiani arvestanud ka töötajate soovidega puhkuse osas. Paljudel töötajatel on veel kasutamata puhkust eelnevast aastast. Millised õigused on töötajatel saada ettenähtud puhkust 2012. aasta eest ja ka eelneval aastal kasutamata puhkuse osas ?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ann Tiitson:

Töölepingu seadus sätestab tööandja õiguse keelduda põhipuhkuse jagamisest lühemaks kui seitsmepäevaseks osaks. Samuti töölepingu seadus toob välja ka isikute loetelu, kellel on õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal  (näiteks lapsevanem, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last või vanem, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last) lapse koolivaheajal. Kas neil vanematel on õigus nõuda lühemat põhipuhkust kui nt 7 päeva (enamaltjaolt soovitakse võtta koolivaheajal puhkust esmaspäevast reedeni) või tööandjal on õigus keelduda lühema puhkuse kui 7 kalendripäeva andmisest mainitud vanematele?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Larissa Tihhonova:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes