Küsimused-vastused: Tööinspektsioon

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Soovin teada, milliste riigipühade eel on tööpäev lühendatud kolme tunni võrra ja millised pühad on üldse riigipühad?  

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ann Tiitson:

Kas haiguslehel oleva töötajaga saab töölepingu lõpetada? Ettevõte reorganiseeritakse ja seetõttu soovitakse töölepingud kõigi töötajatega lõpetada.

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi:
Esitasin tööandjale lahkumisavalduse 12-ndal mail 2011 töölepingu seaduse § 91 lõike 3 alusel erakorraliselt ja päevapealt lahkumiseks alates 16. maist 2011. Põhjuseks püsiv, 60% tervisekahjustus. Esitasin lahkumisavalduse paberil. Kas ma võin ja kas sellel teol on ka juriidiline alus, kui ma esitan uue lahkumisavalduse e-kirjaga, et vabastada mind hoopis 14-ndast maist töölt sama paragrahvi alusel? 15-ndal mail peaksin jälle tööl olema 8.00-19.00. Tervis lihtsalt ei pea vastu sellisele koormusele. Andsin avalduse töölt lahkumiseks alates 16. maist 2011. Kas 16. mail pean veel tööl olema või ei pea enam olema?

Vastab Sirje Aava, Tööinspektor-jurist, Tööinspektsioon

Kas tööandja võib praagi korral alandada töötaja töötasu millal soovib või on selleks sätestatud mingi tähtaeg?

Vastab Urve Stroom, Tööinspektsioon

Sain tööandjalt töölepingu, kus kirjas, et leping on tähtajatu, kuid katseaja kohta ei ole ridagi. Kas uue tööseaduse järgi ei märgitagi enam katseaega?

Vastab Ülle Kool, Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist:

Olen viimase kolme aasta peale puhanud kokku 14 päeva. Millised õigused mulle kehtivad, kui palju puhkust võin veel tagant järgi nõuda ja kas rahalist kompensatsiooni on võimalik samuti nõuda?

Vastab Kaia Taal, Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist:

Töötaja viibis 28-päevasel puhkusel ja pidi tööle naasma 04.juulil. Selle päeva hommikul aga leidsime üllatuseks postkastist tema töövõimetuslehe ja e-kirjaga teatas ta, et kuna oli 25 päeva puhkuse ajast haige, siis kasutab nüüd puhkust edasi ja naaseb tööle 29.juulil. Haigestumisest ei olnud ta varem teatanud...

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Neenu Pavel:

Mida ette võtta töötajaga, kes pidevalt solvab ja halvustab oma kolleege ning kellega teised töötajad ei ole nõus koos edasi töötama?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi:

Kui tööandjal tekivad kahtlused haigestunu haiguse tõsiduse ning reюiimist kinnipidamise suhtes, kes ja kuidas teostab selle üle järelevalvet?

Vastab Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist Ivan Kulper:


Tegu on graafiku alusel töötamisega (graafik 2-tööl, 2-vaba, 3-tööl ja teie nädal vastupidi),nüüd muudeti töötajate graafikut nii, et paljud töötajad on tööl järjest 5 päeva ja töötunnid vastavalt:12,5 - 7,8-  7,8  -12  - 11,3h ning teine töötaja 5 päeva:12,3-8-8-12,5-12h.

Vastab Tööinspektsiooni Põhjainspektsiooni tööinspektor-jurist Ann Tiitson:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes