Küsimused-vastused: Tööinspektsioon

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Kas elukohavahetus on mõjuv põhjus, millega saab töölt lahkuda päevapealt?

Vastab Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool:

Kas kirjalik tööleping tuleb sõlmida ka mõnepäevase töö tegemiseks?

Vastab Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist Egon Raim:

Vanas töölepingus on töötaja töötasu suuruseks fikseeritud 500 eurot. Tööandja tegi töölepingule uue redaktsiooni ja nüüd kajastub töölepingus töötasu kokkulepe järgnevalt: kuutöötasu on 400 eurot, millele lisandub lisatasu konkurentsipiirangu eest 50 eurot ja lisatasu varalise vastutuse kokkuleppe eest 50 eurot. Kokku teeb see küll 500 eurot, kuid vanas töölepingus ei olnud sõnagi eelpoolnimetatud lisatasudest. Kas töötaja peab sellise muudatusega nõustuma ja mida võib selline töötasu kokkuleppe muudatus töötaja jaoks tähendada?

Vastab Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist Larissa Tihhonova:

Töötaja asus tööle mõne nädala eest ja juba saatis avalduse, et enam ta tööle ei tule ning palub lõpparve üle kanda. Töötaja ei tulnud ka töölepingu lõpetamist allkirjastama ning meil ei ole veel teada tulemustasu suurus. Millised on tööandja õigused sellises olukorras?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi:

Töötaja töötab kahe tööandja juures. Kas isapuhkust saab kasutada mõlema tööandja juures üheaegselt 10 tööpäeva ja kas see hüvitatakse riigieelarve vahenditest mõlemale tööandjale?

Vastab Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist Anne Simmulmann:

Mida teha, kui tööandja käskis kirjutada avalduse omal soovil töölt lahkumiseks, sest töötaja ei ole nõus ületunnitööd tegema?

Vastab Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool:

Tööandja esitas mulle avalduse minu töölepingu ülesütlemiseks kahe kuu pärast koondamise tõttu. Kas ta peab andma mulle tööajast vaba aega uue töökoha otsimiseks?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Anne Pärnat:

Kui kaks töötajat teevad mitme nädala jooksul ära nelja inimese töö (kuna kaks inimest on puhkusel), kas tööandja ei peaks siis neile kahele lisatasuks maksma teiste tööliste palga?

Vastab Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist Neenu Pavel:

Minu 13-aastane laps läheb suvevaheajal tööle. Mitu tundi päevas ta võib töötada?

Vastab Anne Pärnat, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Lääne inspektsioon:

Kui töötajale on määratud püsiv töövõime kaotus 50%, siis kas teda võib täistööajaga tööle rakendada?

Vastab Ave Palu, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Lõuna inspektsioon:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes