TRK 1140x140 ee gif
Küsimused-vastused: Tööinspektsioon

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Mida peaksin ette võtma, kui tööandja soovib minuga ootamatult töölepingu lõpetada?

Vastab Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool:

Töötaja omab tähtajalist elamisluba. Kas tööandja peab sõlmima temaga tähtajalise töölepingu?

Vastab Tööinspektsiooni peajurist Kairit Ehala:

Kas miinimumpalka saavat töötajat peab teavitama töötasu alammäära muutumisest?

Vastab Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist Marika Liiv:

Kas tööandjal on kohustus maksta töötajale enne töölähetust välja päevarahad ja muud avansilised maksed ning kas töötaja peab eelnevalt tegema taotluse päevarahade saamiseks või peab tööandja need ka taotluseta eelnevalt välja maksma?

Vastab Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist Anne Simmulmann:

Kas töötaja võib enne etteteatamistähtaja lõppu tagasi võtta oma korralise ülesütlemisavalduse ja edasi töötada?

Vastab Ülle Kool, jurist, Tööinspektsiooni Ida inspektsioon:

Minu tegelik tööpäev algab kell 7.30 hommikul, kui võtan ettevõtte garaažist kaubiku koos tööriistade ja materjalidega ning alustan teed ehitusobjektile, võttes vahepeal erinevatest kohtadest linnas peale töömehed ning jõudes tavaliselt kella 8.00-ks objektile. Kirjade järgi, ehk töökorralduse reeglites on tööpäeva alguseks märgitud kell 8.00 ning tööpäeva lõpuks kell 17.00. Tööpäeva lõppedes läheb mul umbes sama palju aega (pool tundi) töötajate laialiveoga ja kaubiku garaaži viimisega. Kas see igapäevane lisatund (2X30 min) on minu jaoks tööaeg? Kui need lisatunnid loetakse tööajaks, kas siis on tegemist ületundidega?

Vastab Leonid Siniavski, tööinspektor-jurist,Tööinspektsiooni Lääne inspektsioon:

Helistas vihane klient, väitis, et alkoholijoobes teenindaja oli temaga ülbelt käitunud ja teatas, et tulevikus enam meie remonditöökoja teenust ei kasuta. Kui palusin tal saata juhtumi kirjelduse mulle e-kirjaga, et saada tõendusmaterjali töötaja vastu, klient keeldus ning käskis mul oma joodikutega ise õiendada. Aga kuidas töötaja joovet tuvastada? Kas tõesti tuleb teda enne kolm korda hoiatada, kui vallandada saab?

Vastab Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist Neenu Pavel:

Töötaja tahab töölt lahkuda, nn korraline ülesütlemine, ja soovib teada, kaua tööandja võib teda kinni hoida?

Vastab Ülle Kool, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Ida inspektsioon:

Käin tööl graafiku alusel, minu tööaega arvestatakse summeeritult 2 kuu kaupa. Viimasel ajal on seoses töötajate lahkumisega tööd nii palju, et puhkamiseks antakse vaid üks päev nädalas. Kas tõesti võib graafiku alusel töötava töötaja puhkeaeg olla ainult 36 tundi nagu väidab tööandja?

Vastab Urve Stroom, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Lääne inspektsioon:

Kas seoses välismaale kolimisega saan töölt lahkuda erakorraliselt päevapealt?

Vastab Heli Laidro, töövaidluskomisjoni juhataja, Tööinspektsiooni Ida inspektsioon:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes