Küsimused-vastused: Tööinspektsioon

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Haigestusin tuberkuloosi, mille  ravi on kahjuks väga pikaajaline (ca. 8-a kuud statsionaarset ravi + kuni 18 kuud kodust järelravi) ning ravi kestvus on pikem kui haiguslehe alusel Haigekassa poolt maksimaalselt hüvitatav ravipäevade arv 240 kalendripäeva (8-a kuud). Pärast 240 kalendripäeva haiguslehel viibimist lõpetatakse haiguslehe alusel ravialusele Haigekassa haigushüvituse maksmine. Haigestunu raviperiood aga jätkub ning seetõttu määratakse Sotsiaalameti poolt ravialusele püsiv töövõimetus (vastavalt haiguse raskusastmele 40-100%). Esimene küsimus oleks, kui töövõtja haigusperiood kujuneb pikemaks kui haiguslehega Haigekassa poolt tasustatud haiguspäevade arv ning töövõtjale (haigestunule) määratakse ajutine töövõimetus 40-100% kas siis olen sunnitud lõpetama töölepingu tööandjaga? Seadus ise ei keela ajutiselt töövõimetuks tunnistatul tööl käia, kuid kuna minu kogu haigusperiood mil ma tööle ei saa naasta võib kujuneda suhteliselt pikaks, siis võib tööandja soovida lõpetada minu tööleping. Teine küsimus on, et kas tööandja võib ühepoolselt lõpetada minu tähtajatu töölepingu töövõtjaga viidates näiteks töövõtja liigpikale haigusperioodile?

Vastab Tööinspektsiooni Põhja inspektsiooni tööinspektor-jurist Heli Ojavee:

Mida peab silmas pidama töölepingu lõpetamisel poolte kokkulepel?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Peeter Eesmaa:

Meie ettevõttes ei ole tehtud puhkuse graafikut. Kuidas töötajad puhkust saavad?

Vastab Tööinspektsiooni Ida Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes