Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Küsimused-vastused: Tööinspektsioon

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Milliste põhimõtete alusel toimub ületunnitöö hüvitamine, kui ületunnitööd tehti riigipühal?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Peeter Eesmaa:

Puhkasin jaanuaris kaks nädalat, puhkuserahade saamisel tundus, et need on oodatust kuidagi väiksemad. Kui läksin raamatupidaja juurde asja uurima selgus, et ühe sõidu eest detsembris oli jäänud kogemata töötasu arvutamata. Kuna raamatupidaja sõnul nüüd enam välja makstud puhkuserahade ümberarvutusi tegema ei pea, siis sain tagant järele vaid vähem makstud palga. Kas see on ikka nii õige?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Urve Stroom:

Küsimus on ajendatud planeeritavast õpetajate streigist. Kas ja millist tasu peab tööandja maksma töötajale, kes võtab osa streigist ja töötajale, kes ei võta osa streigist? Milline seadus reguleerib seda?
Vastab Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist Elina Soomets:

Küsimus on ajendatud planeeritavast õpetajate streigist. Kas ja millist tasu peab tööandja maksma töötajale, kes võtab osa streigist ja töötajale, kes ei võta osa streigist? Milline seadus reguleerib seda?
Vastab Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist Elina Soomets:

Mida teha töötajal, kui töösuhtes esineb tööandjapoolset sõimamist, karjumist või isegi ähvardamist? Töötaja leiab, et pole sellist käitumist ära teeninud.

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Egon Raim:

Mis on töölepingu iseloomulikud tunnused?

Vastab Tööinspektsiooni Jõhvi töövaidluskomisjoni juhataja Heli Laidro:

Meil on tihti olukord kui töötaja esitab ilma igasuguse põhjenduseta lahkumisavalduse, samal päeval  lahkub töölt ning tööle enam ei ilmu. Missugused õigused on tööandjal sellisel juhul?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Heli Ojavee:

Mida kontrollib tööinspektor ettevõttes ja millised dokumente kontrolli käigus vormistab?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor Uve Elissaar:

Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni 2011. aasta andmetel on töösuhetes sagenenud juhud, kus töötajad töötavad ilma, et nendega oleks sõlmitud tööleping või mõni muu leping. Alles arsti poole pöördudes avastab töötaja, et tal puudub haiguskindlustus (tööandja ei ole maksnud töötaja eest sotsiaalmaksu). Mida teha, kui inimene on sattunud sellisesse olukorda? (Kelle poole ta peab pöörduma abi saamiseks?) Kuidas vältida sellist olukorda?
 
Vastab Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool:

Töötasin ehitajana Soome Vabariigis välistöölähetuses. Minu tööandja on arvestanud ja maksnud mulle töötasu ja töölähetuse päevaraha vähem, kui Soome tööandja poolt peetud tunnilehtedes näidatud; minu käes tunnilehti ei ole. Kuidas saan tõendada oma tegelikku tööaega?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni Pärnu töövaidluskomisjoni juhataja Ilona Küüts:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes