TRK 1140x140 ee gif
Küsimused-vastused: Tööinspektsioon

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Kas töötajal on õigus viivisele, kui tööandja ei maksa kogu väljateenitud töötasu välja kokkulepitud palgapäeval?

Vastab Anne Pärnat, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Lääne inspektsioon:

Töötaja esitas ämmaemanda poolt väljastatud tõendi, kus on märgitud, et töötaja tervisele on seoses rasedusega vastunäidustatud töötamine sundasendis ja pingeline töö mürarikkas keskkonnas. Tööruumis on mõningast müra ja töö toimub sundasendis – istudes ja seda võib lugeda pingeliseks. Mida teha olukorras, kus tööandjal ei ole ikkagi anda kergemat tööd?

Vastab Urve Stroom, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Lääne inspektsioon:

Töölepingu seaduse kohaselt ei tohi töötaja tööaeg kokku ületada keskmiselt 48 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta kokkulepitud arvestusperioodi jooksul. Kuidas arvestatakse töötaja „keskmist“ tööaega?

Vastab Larissa Tihhonova, jurist, Tööinspektsiooni Lõuna inspektsioon:

Tööandja küsib:
Kas valveaja eest on õigus kokku leppida töötasu suurendamises summa võrra, mis moodustab 1/10 kuu töötasust, või peab tasu siiski arvestama tunnipõhiselt? Kui töötaja kutsutakse tööle valveaja sees, siis kas see on töötaja jaoks ületunnitöö? Kas üldse saab sisalduda kuutöötasus ka tasu valveaja eest, nagu näiteks summaline öötöötasu sisaldub kokkulepitud töötasus?

Vastab Kaia Taal, tööinspektor-jurist, Tööinspektsioon:

Meil on tööl klienditeenindaja, kellel on veel katseaeg. Oleme tema tööd hinnanud ja jõudnud arusaamisele, et ta ei ole sobilik selleks tööks ja soovime töölepingut lõpetada katseajal. Nüüd teatas töötaja, et on rase. Kas katseajal on lubatud töölt vabastada töötajat, kes on rase?

Vastab Heli Ojavee, tööinspektor-jurist, Tööinspektsioon :

Tegin 2012 I kvartalil 100 ületundi. Tööandja keeldus ületunnitöö maksmisest. Hetkel ei ole tööandjal mulle tööd pakkuda, kuigi olen täiskohaga tööl. Käin tööl ainult paar päeva nädalas. Tekivad „miinustunnid“. Kuna kodus istumisega raha ei teeni, plaanin ära minna. Kuidas peaks käituma, kui tööandjal pole tööd täies mahus pakkuda? Kui lahkun, kas mul on õigust tagantjärgi nõuda 2012. aastal maksmata jäänud ületundide hüvitamist?

Vastab Anne Simmulmann, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Lõuna inspektsioon:

Töötan praegu tööandja juures kindla kuupalga alusel, kuid mida teha, kui tööandja soovib minna tootmises üle tükitööle, mis omakorda alandab hetkel olemas olevat palka ligikaudu 20%? Kas võin rahulolematuse korral sellest keelduda ja lõpparve võtta? Kas tööandja on kohustatud maksma mulle kompensatsiooni?

Vastab Heli Ojavee, tööinspektor-jurist, Tööinspektsioon:

Asusin tööle oktoobris 2011. aastal, pole siiani puhkust kasutanud, kaua mul on õigus 2011. a puhkust kasutada, et ei kaotaks seda?

Vastab Liis Valdmets, tööinspektor-jurist, Tööinspektsioon:

Lapseootel naistöötaja, kelle sünnitusleht algaks 18. veebruarist, hoiatas juba ette, et esitab 02. jaanuaril puhkuseavalduse, sooviga alates 21. jaanuarist puhata 28 päeva ehk terve  2013. aasta puhkus. Kas saame sellest keelduda, kuna töötades reaalselt vaid paar nädalat saab ta peaaegu terve aasta puhkuse ette?

Vastab Neenu Pavel, Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist:

Kuna sel aastal on 24. detsember esmaspäev, siis kas esmaspäevast reedeni tööl olevatel inimestel peaks olema eelnev reede lühendatud või ei?

Vastab Ülle Mustkivi, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Lääne inspektsioon:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes