Küsimused-vastused: Tööinspektsioon

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Kas tööandja võib praagi korral alandada töötaja töötasu millal soovib või on selleks sätestatud mingi tähtaeg?

Vastab Urve Stroom, Tööinspektsioon

Sain tööandjalt töölepingu, kus kirjas, et leping on tähtajatu, kuid katseaja kohta ei ole ridagi. Kas uue tööseaduse järgi ei märgitagi enam katseaega?

Vastab Ülle Kool, Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist:

Olen viimase kolme aasta peale puhanud kokku 14 päeva. Millised õigused mulle kehtivad, kui palju puhkust võin veel tagant järgi nõuda ja kas rahalist kompensatsiooni on võimalik samuti nõuda?

Vastab Kaia Taal, Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist:

Töötaja viibis 28-päevasel puhkusel ja pidi tööle naasma 04.juulil. Selle päeva hommikul aga leidsime üllatuseks postkastist tema töövõimetuslehe ja e-kirjaga teatas ta, et kuna oli 25 päeva puhkuse ajast haige, siis kasutab nüüd puhkust edasi ja naaseb tööle 29.juulil. Haigestumisest ei olnud ta varem teatanud...

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Neenu Pavel:

Mida ette võtta töötajaga, kes pidevalt solvab ja halvustab oma kolleege ning kellega teised töötajad ei ole nõus koos edasi töötama?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi:

Kui tööandjal tekivad kahtlused haigestunu haiguse tõsiduse ning reюiimist kinnipidamise suhtes, kes ja kuidas teostab selle üle järelevalvet?

Vastab Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist Ivan Kulper:


Tegu on graafiku alusel töötamisega (graafik 2-tööl, 2-vaba, 3-tööl ja teie nädal vastupidi),nüüd muudeti töötajate graafikut nii, et paljud töötajad on tööl järjest 5 päeva ja töötunnid vastavalt:12,5 - 7,8-  7,8  -12  - 11,3h ning teine töötaja 5 päeva:12,3-8-8-12,5-12h.

Vastab Tööinspektsiooni Põhjainspektsiooni tööinspektor-jurist Ann Tiitson:

Puhkuste ajakava alusel puhkab töötaja 1.06. – 14.06.2011. a  ja 15.10. – 29.10.2011. a. Puhkusetasu makstakse välja mõlema perioodi eest 30.05.2011. a. Kas tööandja toimis õigesti?

Vastab Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist Marika Liiv:

Töötaja on töölt puudunud juba kaks nädalat, ega ole vastanud ka meie kirjale, milles hoiatasime teda, et kui ta tööle ei ilmu, ütleme talle töölepingu üles. Korduvatele helistamistele töötaja ei reageeri. Nüüd sai mõõt täis ja otsustasime töötajale töölepingu üles öelda. Kas me saame seda teha tagasiulatuvalt, ehk märkides ülesütlemisavalduses töösuhte lõpetamise päevaks töötaja esimese töölt puudumise päeva, nii nagu seda varasemalt oleme teinud?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:

Kas tööandja peab hüvitama 10 päeva õppepuhkusel viibivale töötajale töötasu puudutud päevade eest, kui töötaja töötab osalise tööajaga, näiteks 2,5 tundi päevas?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Kaia Taal:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes