TRK 1140x140 ee gif
Küsimused-vastused: Tööinspektsioon

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Mis on töölepingu iseloomulikud tunnused?

Vastab Tööinspektsiooni Jõhvi töövaidluskomisjoni juhataja Heli Laidro:

Meil on tihti olukord kui töötaja esitab ilma igasuguse põhjenduseta lahkumisavalduse, samal päeval  lahkub töölt ning tööle enam ei ilmu. Missugused õigused on tööandjal sellisel juhul?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Heli Ojavee:

Mida kontrollib tööinspektor ettevõttes ja millised dokumente kontrolli käigus vormistab?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor Uve Elissaar:

Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni 2011. aasta andmetel on töösuhetes sagenenud juhud, kus töötajad töötavad ilma, et nendega oleks sõlmitud tööleping või mõni muu leping. Alles arsti poole pöördudes avastab töötaja, et tal puudub haiguskindlustus (tööandja ei ole maksnud töötaja eest sotsiaalmaksu). Mida teha, kui inimene on sattunud sellisesse olukorda? (Kelle poole ta peab pöörduma abi saamiseks?) Kuidas vältida sellist olukorda?
 
Vastab Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool:

Töötasin ehitajana Soome Vabariigis välistöölähetuses. Minu tööandja on arvestanud ja maksnud mulle töötasu ja töölähetuse päevaraha vähem, kui Soome tööandja poolt peetud tunnilehtedes näidatud; minu käes tunnilehti ei ole. Kuidas saan tõendada oma tegelikku tööaega?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni Pärnu töövaidluskomisjoni juhataja Ilona Küüts:

2012. aastal muutus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär. Kas ja kui ruttu tuleb tööandjal töötajatele vormistada sellekohane töötasu muudatus töölepingutes neile, kelle töötasu on nüüd muutunud? Mida teha siis, kui töötaja pole töölepingu muudatusele allkirja andmisega nõus?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Kaia Taal:

Kui ma võtan kellegi tööle võsa raiuma suulisel kokkuleppel (ilma kirjaliku lepinguta) ja ohutustehnikas instrueerimata, kas siis mina kui tööandja kannan vastutust töötajaga juhtunud tööõnnetuse puhul? Olen erametsa omanik, mitte juriidiline isik.

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi:

Mul on töölepingus kirjas punkt, et ei tohi peale töölepingu lõppemist konkurendi juurde tööle minna ja tööandja on kohustatud maksma vastavat hüvitist. Tööleping on nüüd lõppenud ja tööandja kokkulepitud hüvitist ei maksa, kuidas seda kätte saada ja kas ma välismaal tohin konkurendi juures töötada?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Kiiver:

Ajalehe Postimees lugeja kirjutas, et kui varasemas tööseaduses oli kirjas, et uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevat tööpäeva lühendab tööandja kolme tunni võrra, siis uues seaduses on sõna vahetult ära võetud.

«Seega sisuliselt võiks võtta seda nii, et kui 31.12 on puhkepäev, peaks 30.12 olema lühendatud,» kirjutas lugeja.

Küsimusele vastas tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ann Tiitson:

Kas haiguslehel oleva töötajaga saab töölepingu lõpetada? Ettevõte reorganiseeritakse ja seetõttu soovitakse töölepingud kõigi töötajatega lõpetada.

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes