Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

10.04.2018 Teisipäev

Kas tööandja peab andma kaitseprillid, kui töötan kemikaalidega? Esile tõstetud

Piret Kaljula, töökeskkonna konsultant
Piret Kaljula, töökeskkonna konsultant
Kas tööandja peab töötajatele andma maskid ja prillid, mis kaitseks väga ohtliku kemikaali eest? Tööd tehes kasutan kemikaali, mis paneb silmad kipitama ja vett jooksma ja pea tugevalt valutama. Mis õigused töötajatel oleks?

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Teie küsimusest ei selgu, millise kemikaaliga Te oma töös kokku puutute. Nii ei saa ka täpselt öelda, kas tööandja peab tööks selle konkreetse kemikaaliga andma isikukaitsevahendid (nt kaitseprillid ja maski) ja milliste kaitseomadustega need olema peavad. Kui Te tunnete, et kemikaal mõjutab Teie tervist (silmade kipitus, peavalu), siis ilmselt on tegemist ohtliku kemikaaliga ja tööandja peab võtma kasutusele meetmed terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks, näiteks väljastama sobivad isikukaitsevahendid.

Kemikaalide käitlemisel sõltuvad tööandja kohustused konkreetse kemikaali omadustest. Iga ohtliku kemikaali kohta peab ettevõttes olema kemikaali ohutuskaart. Eestikeelse ohutuskaardi peab andma kemikaali tarnija (müüja). Enne kui tööandja annab ohtliku kemikaali töötaja kasutusse, peab ta töötajat juhendama, muu hulgas kasutatava kemikaali ohutuskaardi alusel.

Kui kemikaali ohutuskaart näeb ette isikukaitsevahendite kasutamise, peab tööandja sobivad isikukaitsevahendid töötajale väljastama. Info vajalike isikukaitsevahendite ja nende kaitseomaduste kohta (nt kinda materjal, hingamisteede kaitsevahendi tüüp) on ohutuskaardil esitatud.

Pöörduge esmalt tööandja poole ja paluge endale kasutatavate kemikaalide ohutuskaarte tutvustada. Sealt saate infot konkreetse kemikaali võimalike tervisemõjude ning nõutavate isikukaitsevahendite kohta. Soovitame tööandjale kirjalikult teada anda, et antud kemikaali kasutamine ilma isikukaitsevahenditeta põhjustab Teile tervisehäireid, ning nõudke probleemi lahendamist. Ka seadus ütleb, et töötaja peab tööandjat teavitama tööülesande täitmist takistavast tervisehäirest, näiteks peavalust või silmade kipitusest, mis ei võimalda piisava tähelepanuga tööprotsessi jälgida või masinate läheduses töötada ilma ennast või teisi ohtu seadmata.

Kui tööandja ka peale tähelepanu juhtimist probleemi lahendamisega ei tegele, on töötajal õigus keelduda tegemast tööd, mis seab ohtu tema enda või teiste isikute (näiteks kaastöötajate) tervise. Tööst keeldumisel tuleb sellest viivitamata teatada tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule. Ka info tööst keeldumise kohta esitage esimesel võimalusel kirjalikult, et Teil oleks vajadusel hilisemalt võimalik tõendada, miks Te tööst keeldusite (Teie tervis oli ohus), mitte et Te keeldusite lihtsalt töö tegemisest.

gif Company 930x140 ee

 

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes