TRK 1140x140 ee gif
Küsimused-vastused: Tööinspektsioon

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Kuidas õigesti kirjutada avalduse töösuhte lõpetamiseks ning kas saaks töölepingu üles öelda kirjalikus vormis, nt. e-maili teel?  

Vastab Ülle Kool, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Ida inspektsioon:

Mida teha, kui tööandja ei maksa lõpparvet?

Vastab Ave Palu, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Lõuna inspektsioon:

Kas tööandjal on õigus mind koondada põhjusel, et olen rase ja ei suuda tööandja arvates enam oma tööülesandeid vajalikul määral täita?

Vastab Sirje Aava, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Põhja inspektsioon:

Кuidas teostatakse tööajanormi arvestus?
Vastab Terje Pürg, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Ida inspektsioon:

Meie juhataja räägib, et sa oled juba tööle asunud ja sellisel juhul loetakse tööleping nagunii sõlmituks. Kõik maksud on minu töötasu pealt korralikult makstud ja mul on haigekassa kindlustus, ainult töölepingut me kirjalikult sõlminud ei ole.

Vastab Anne Pärnat, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Lääne inspektsioon:

Töötaja lapsehoolduspuhkus lõppes ja ta asus tööle. Tööandja andis töötajale uue töölepingu ja ütles, et vana tööleping on aegunud ja tuleb sõlmida uus. Uues töölepingus on katseaeg. Kas tööleping aegub?

Vastab Marika Liiv, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Lõuna inspektsioon:

Kas töötajal on õigus saada tööst vaba aega seoses lapse lasteaia lõpupeoga?

Vastab Sirje Aava, Tööinspektsiooni Põhja inspektsiooni tööinspektor-jurist:

Tööandja teatas mulle koondamisest ette 15 päeva, aga ma olen selles asutuses töötanud päris kaua, juba 8 aastat. Kas etteteatamise tähtajast on õigesti kinni peetud? Kui ei, kas mul oleks siis õigus hüvitisele?

Vastab Anne Pärnat, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Lääne inspektsioon:

Kui kaua võib töötaja viibida tasustamata puhkusel?

Vastab Terje Pürg, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Ida inspektsioon:

Millised eeldused peavad olema täidetud, et töötaja saaks töötada pikemates kui 13 tundi kestvates töövahetustes?

Vastab Larissa Tihhonova, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Lõuna inspektsioon:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes