Majandus ja äri
Riigikogus läbisid teise lugemise elektrituruseaduse muudatused, mille kohaselt toimub tulevikus taastuvenergia ostmine turupõhiselt vähempakkumise teel, samuti käivitub statistikakaubandus.
Riigikogu kiitis 30. mai istungil heaks seaduse, mis soodustab ohutu töökeskkonna loomist ja töötaja tervisekahjustuste ennetamist, parandab kehtiva korra õigusselgust ning vähendab tööandjate halduskoormust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel.
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) ärgitas mõned päevad enne Euroopa Liidule tehtud USA terase- ja alumiiniumitariifide erandi lõppemist riike mitte eskaleerima pingeid kaubanduses.
Peaministri ülesannetes kultuuriminister Indrek Saar ütles 30. mail riigikogu infotunnis, et annetuste eest soetatud asjade, ravimite ja teenuste maksustamine vajab arutelu ning seejuures võiks kaaluda ravimite käibemaksu kaotamist.
Kõrged tööjõukulud pidurdavad jätkuvalt ettevõtete kasumite kasvatamist
Justiitsministeerium on saatnud kooskõlastamisele äriseadustiku muudatused, mis võimaldavad ettevõtte asutamisel sissemakse tegemiseks kasutada Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide krediidi- ja makseasutustes ning nende filiaalides avatud maksekontot. Praegu on lubatud ettevõtte asutamiseks kasutada ainult Eesti krediidiasutuses avatud pangakontot. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda selgitab, mis on olulisemad muudatused, keda muudatused mõjutavad ja mis on muudatuste eesmärk.
Kaubandus-tööstuskoja ettevõtjate seas tehtud küsitlusest selgus, et viimaste aastate jooksul on kasvanud nende ettevõtjate hulk, kelle hinnangul makstakse Eestis ümbrikupalka üha rohkem.
Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni sõnul tõstab sularaha väljamakse teenus Coopi poodides hüppeliselt sularaha kättesaadavust maapiirkondades.
Justiitsministeerium tuletab kõigile huvide deklaratsiooni esitama kohustatud ametiisikutele meelde, et deklaratsioonid tuleb esitada 31. maiks elektroonselt e-maksuameti kaudu. Deklaratsiooni mõjuva põhjuseta tähtpäevaks esitamata jätmine, deklaratsioonis korruptsiooniohu hindamiseks oluliste andmete varjamine ja valeandmete esitamine on keelatud.
Huvide deklaratsiooni esitama kohustatud isikud kannavad registrisse ametiasutused. „Tunnustan kõiki neid ametiasutusi, kes panustavad sellesse, et nende töötajad oskaksid huvide konflikte vältida ja korruptsioonspiraali mitte astuda, näiteks koolitades oma ametnikke korruptsiooni ennetamise teemal ja selgitades välja protsessid, kus on suurimad korruptsiooniriskid. On selge, et ühest lahendust korruptsiooniohu vältimiseks ei ole, mistõttu on iga samm, mida ametiasutus selles suunas astub, olulise väärtusega,“ kinnitas justiitsminister Urmas Reinsalu.
Euroopa Parlament kiitis 29. mail heaks lähetatud töötajate direktiivi muudatused, milles liikmesriigid leppisid põhimõtteliselt kokku 2017. aasta sügisel, kui Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja oli Eesti.  

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes