Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

30.05.2018 Kolmapäev

Euroopa Parlament kiitis heaks lähetatud töötajate direktiivi reformi

Euroopa Parlament kiitis 29. mail heaks lähetatud töötajate direktiivi muudatused, milles liikmesriigid leppisid põhimõtteliselt kokku 2017. aasta sügisel, kui Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja oli Eesti.  

"Tänane hääletus on praeguse parlamendi mandaadi seadusandliku tegevuse nurgakivi. See peegeldab Euroopa Liidu sotsiaalseid, majanduslikke ja poliitilisi reaalsusi. See seab selge eesmärgi liikuda sotsiaalsema Euroopa poole koos ausamate konkurtentsitingimustega ettevõtete vahel ja paremate tingimustega töötajatele," ütles hääletuse järel Euroopa Parlamendi raportöör, prantslasest paremtsentrist Elisabeth Morin-Chartier.

Europarlamendi saadikud kiitsid heaks EL-i Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel saavutatud kokkuleppe töötajate lähetamise direktiivi muudatuste osas. Direktiivi muudatuste poolt hääletas 456 saadikut, vastu oli 147 ja erapooletuks jäi 49 parlamendiliiget.

Direktiivi muudatuste kohaselt võivad teise riiki lähetatud töötajad seal töötada 12 kuud koos võimalusega seda kuue kuu võrra pikendada samadel tingimustel nagu kohalikud töötajad, kusjuures nende palgatase peab vastama kohalikule palgatasemele sama töö eest. Vastavalt uutele reeglitele peab lähetatud töötajate suhtes kohaldama kõiki vastuvõtva riigi tasustamiseeskirju. Näiteks kui mõnes liikmesriigis makstakse kohalikele töötajatele 13. palka, jõuluhüvitisi või pakutakse majutus- või toitlustussoodustusi, siis peab Eesti ettevõte neid tasusid maksma ka sinna liikmesriiki lähetatud töötajale.

Lisaks võivad EL-i riigid kõigis sektorites lähetatud töötajate suhtes kohaldada kollektiivlepinguid. Seni on seda tehtud vaid ehitussektoris.

Lähetatud töötajate reisi- ja majutuskulud tuleb maksta tööandjal ja neid ei tohi maha arvestada töötajate palgast. Tööandjad peavad samuti tagama, et töötajatele tagatakse riiklikele eeskirjadele vastavad majutustingimused.

Töötajate lähetamise pikkus on edaspidi maksimaalselt 12 kuud, mida võib teatud tingimustel pikendada kuue kuu võrra. Pärast seda hakkavad lähetatud töötaja suhtes kehtima vastuvõtva riigi tööõigusnormid.

Samuti tõhustatakse riikide vahelist koostööd lähetustega seotud pettuste vastu võitlemiseks.

Praegu veel kehtivate reeglite kohaselt tuleb lähetatud töötajale maksta vähemalt sihtriigi miinimumtasu.

Lähetatud töötajate direktiiv ei hakka kehtima kaugsõiduautojuhtidele, kelle osas lepitakse kokku oma reeglid.

Liikmesriigid peavad uued reeglid jõustama kahe aasta jooksul pärast direktiivi jõustumist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes