05.11.2018 Esmaspäev

Tugiteenus- ja arenduskeskuste loomine Eestisse muutub hõlpsamaks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) muudab tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringutoetuse andmise tingimusi, et tuua Eestisse rohkem rahvusvahelisi investeeringuid.

„Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringutoetuse eesmärk on meelitada Eestisse investeeringuid, mis viiksid uute ja senisest kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste või tehnoloogia väljaarendamiseni. Üks peamine tingimus toetuse saamiseks oli, et Eestisse loodavas keskuses hakkaks tööle vähemalt 20 arendusvaldkonna spetsialisti. Ootused, et väliskapitalil põhinev ettevõte loob Eestisse korraga nii palju töökohti ilma varasema kohaliku teadus- ja arendustegevuse kogemuseta on osutunud liialt optimistlikuks. Nii suure meeskonnaga keskusi on loonud toetuse abil ainult kolm ettevõtet: ABB AS, Arvato services Estonia OÜ, Stora Enso Eesti AS,“ ütles ettevõtlusminister Rene Tammist pressiteate vahendusel.

„Ettevõtjate fookus on eelkõige suunatud  digitaliseerimisele ja automatiseerimisele ka tugiteenuste puhul ning see on toonud kaasa ka tööjõuvajaduse vähenemise. Esmase investeeringu arendustegevuste käivitamiseks saab teha ka väiksema töötajate arvuga, seetõttu on uueks minimaalselt loodavate töökohtade arvuks viis,“ lisas Tammist.

Lisaks muutuvad ka nõuded töötajate palgakordaja ja toetust taotleva kontserni käibe suurusele kehtestatud nõuded. Toetus on praegu suunatud eelkõige suuremate kontsernide tugiteenuste ja arenduskeskuste Eestisse toomisele Eestis juba toimiva üksuse juurde või ka päris uue üksusena. Samas on suuremat huvi näidanud pigem lähiriikide keskmise suurusega ettevõtted, kelle kontserni konsolideeritud käive ei ulatu 100 miljoni euroni. Seepärast langetatakse käibe määr 25 miljonile eurole. Loodavate töökohtade palk peab olema 25 protsenti kõrgem tegutsemiskoha maakonna keskmisest.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) välisinvesteeringute keskuse direktori Allan Seliranna sõnul stimuleerivad eelnõuga kavandatavad muudatused Eestisse suuremas mahus välisinvesteeringute toomist, mis on üheks oluliseks komponendiks kõrgemat lisandväärtust pakkuva majanduseni jõudmisel.

„Seni Eestisse tehtud välisinvesteeringud on näidanud tugevat panust oskusteabe, tehnoloogiate ja uute ärimudelite ülekandmisel Eesti majandusse,“ ütles Selirand.

Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetuse saajaks võivad olla Eestis registreeritud rahvusvahelisse kontserni kuuluvad ettevõtjad, kelle tegevus on suunatud tugiteenuste pakkumisele või kes täidavad kontsernis arendustegevuse funktsiooni. Toetusmeetme vahendajaks on EAS ning meetme kogueelarveks on 2 miljonit eurot. Toetusmeedet finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes