08.07.2024 Esmaspäev

TAI: sõeluuringuteväliselt avastatud vähid on tihti kaugele arenenud

Nii rinna-, emakakaela- kui ka jämesoolevähi sõeluuringul avastatud vähijuhud olid märkimisväärselt varasemas staadiumis kui samas vanuserühmas väljaspool sõeluuringut avastatud juhud – nii näitavad Tervise Arengu Instituudi (TAI) värskelt avaldatud selleaastase vähiraporti andmed.

 Elulemus sõltub ravi tõhususest, aga ka varasest avastamisest.
Elulemus sõltub ravi tõhususest, aga ka varasest avastamisest. Foto: pexels

Vähi esimeses ja teises staadiumis sümptomeid tavaliselt veel ei esine, ent vähieelse seisundi või vähi varajane avastamine aitab ennetada haigestumist, suurendada tervenemise tõenäosust ja ravida patsienti tõhusamalt, mistõttu on oluline kutse saamisel sõeluuringul osaleda.

2021. aastal registreeriti Eestis kokku 8224 vähi esmasjuhtu, millest 4084 diagnoositi meestel ja 4140 naistel. Kõige sagedamad pahaloomulised kasvajad meeste seas olid sarnaselt varasematele aastatele eesnäärme- ja kopsuvähk, mis moodustasid vastavalt 26 protsenti ning 13 protsenti kõigist vähi esmas­juhtudest. Naistel diagnoositi kõige sagedamini rinnavähki ja naha mittemelanoomi, mis mõlemad moodustasid 19 protsenti esmasjuhtudest.

Võrreldes COVID-19 pandeemiale eelnenud viie aasta ehk aastate 2015–2019 keskmisega oli 2021. aastal diagnoositud vähijuhtude arv kaheksa protsenti väiksem, seega jätkus 2020. aastal alanud juhtude arvu vähenemine, mida võib tõenäoliselt seostada pandeemiaaegse ja -järgse tervishoiuteenuste kättesaadavuse vähenemisega. Nii oli hematoloogiliste kasvajate juhtude arv 2021. aastal 16 protsenti väiksem kui pandeemiaeelse perioodi keskmine, neeruvähi puhul oli langus 15 protsenti, nahamelanoomi puhul 11 protsenti ja eesnäärmevähi puhul kaheksa protsenti. Teisalt võib mõnede vähipaikmete juhtude arvu langust seostada pikaajalise riskitegurite vähenemisest tingitud trendiga, seda näiteks kopsu- ja maovähi puhul, või sõeluuringu mõjuga emakakaelavähi osas.

Haigestumine pahaloomulistesse kasvajatesse suureneb vanusega – rohkem kui kolmandik kõigist vähi esmasjuhtudest diagnoositi üle 75-aastastel inimestel. Nooremates vanuserühmades esineb naistel vähki sagedamini kui meestel, ent alates 55. elu­aastast on meeste haigestumine naistest märgatavalt sagedasem. Lastel ja noortel esineb kasvajaid harva – 2021. aastal diagnoositi 0–14-aastastel lastel 20 ning 15–34-aastastel noortel 120 pahaloomulise kasvaja esmasjuhtu. Hinnanguliselt 40 protsenti kõigist kasvajatest on ennetatavad, mistõttu ei saa alahinnata eluviisivalikute olulisust vähiennetuses – alkoholi ning tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamine, ebapiisav kehaline aktiivsus ja ülemäärane kehakaal suurendavad vähki haigestumise tõenäosust.

„Meie analüüsi tulemused ilmestavad, et sõeluuringutel osalemine on väga oluline, kuna need aitavad leida vähieelseid muutusi, mille varajane avastamine ja ravi võimaldavad ära hoida vähi tekke või diagnoosida juba tekkinud pahaloomuline kasvaja võimalikult varases staadiumis, et tõhusa ja vähem kõrvaltoimeid põhjustava raviga saavutada paremad ravitulemused," tõdes vähiregistri analüütik Mari-Liis Zimmermann.

2021. aastal olid 20 protsenti meestest ja 15 protsenti naistest vähi diagnoosimise hetkel välja kujunenud kaugmetastaasid ehk siirded teistesse elunditesse, mistõttu on ravi oluliselt keerukam ja kallim ning mõnikord ka ebatõhus. Kõhunäärmevähi korral esinesid kaugmetastaasid ligi 60 protsenti meestest ja 50 protsenti naistest ning kopsuvähi korral mõlema soo puhul umbes 40 protsenti patsientidest. Kui meestel oli kopsuvähi staadiumijaotus diagnoosimise hetkel sarnane 2020. aasta omale, siis naiste puhul vähenes märgatavalt esimese staadiumi juhtude osakaal ning suurenes neljandas staadiumis diagnoositud juhtude osakaal. Positiivne on, et esimeses staadiumis avastatud eesnäärmevähi juhtude arv on kasvanud ning mõnevõrra on vähenenud neljandas staadiumis diagnoositud emakakaela- ja eesnäärmevähi juhtude arv.

Eesti vähitõrje tegevuskava 2021–2030 üks eesmärk on viia vähipatsientide elulemusnäitajad paikmeti Põhjamaadega samale tasemele. Elulemus sõltub ravi tõhususest, aga ka varasest avastamisest. Paljude vähkide viie aasta suhteline elulemus oli Eestis Soome ja Taaniga samal tasemel, ent suurim mahajäämus esines mitte-Hodgkini lümfoomi ning pea- ja kaelapiirkonna vähi korral.

„Kasvaja võimalikult varane diagnoosimine on ravi tõhususe seisukohalt väga oluline, kuid paraku jõutakse Eestis diagnoosimiseni sageli alles siis, kui vähk on juba levinud algkoldest kaugemale,“ tõdes vähiregistri analüütik Mari-Liis Zimmermann. „Just sel põhjusel võtsime vähiregistri andmete analüüsimisel esimest korda fookusesse sõeluuringul avastatud vähijuhtude staadiumid,“ lisas ta. 

Võrreldes sõeluuringul ja samas vanuserühmas sõeluuringu väliselt diagnoositud rinnavähi juhtude staadiume, ilmnes, et sõeluuringul leitud juhtudest oli märkimisväärselt suurem osa esimeses staadiumis. Sõeluuringul leitud emakakaelavähi juhtudest diagnoositi enamus in situ ehk mitteinvasiivse kasvajana ja esimeses või teises staadiumis, ent sõeluuringu väliselt diagnoositi samas vanuserühmas enam kui pooled juhud kolmandas või neljandas staadiumis. Emakakaelavähi haigestumuse langust, mis sai alguse 2014. aastal, saab nüüdseks seostada sõeluuringu positiivse mõjuga. Emakakaelavähi ennetusele on kaasa aidanud ka uudse HPV kodutesti pakkumine, tänu millele on sõeluuringus osalevate naiste osakaal suurem kui kunagi varem.

Sõeluuringul avastatud jämesoolevähi juhtude puhul oli esimeses staadiumis kasvajate osakaal samuti suurem ning neljanda staadiumi osakaal märkimisväärselt madalam kui sõeluuringu väliselt diagnoositud juhtudel. Jämesoolevähi sõeluuringu ennetavat mõju ei ole veel märgata, samas on uuringuga hõlmatus praegu soovituslikust tasemest madalam. WHO hinnangul peaks sõeluuringule kutsutud inimestest uuringul osalema vähemalt 70 protsenti, et need oleksid kulutõhusad ja täidaksid oma eesmärki vähendada vähihaigestumust ja suremust. Eestis on kõigi sõeluuringute osalusmäär endiselt alla soovitusliku taseme, kuigi peale COVID-19 pandeemiat on see hakanud taas kasvama.

TAI äsja avaldatud Eesti vähiregistri andmetele tugineva raportiga „Vähk Eestis: haigestumus 2021, elulemus 2017–2021 ja sõeluuringul avastatud vähijuhud“ on võimalik täismahus tutvuda TAI kodulehel.

banner right tookuulutus

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255