11.09.2017 Esmaspäev

Töötukassa statistika augustis 2017

Augustikuu lõpu seisuga oli töötuna registreeritud 29 440 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,6%. Kui üldjuhul suvekuudel registreeritud töötuse määr langeb, siis tänavu on alates maist töötuse määr püsinud töövõimereformi mõjul stabiilsena.
Tänavu on alates maist töötuse määr püsinud töövõimereformi mõjul stabiilsena.
Tänavu on alates maist töötuse määr püsinud töövõimereformi mõjul stabiilsena. Foto: Eesti Töötukassa

Nende töötute arv, kelle töövõime ei ole vähenenud, vähenes juuliga võrreldes peaaegu 2% ja aastaga võrreldes peaaegu 6%. Vähenenud töövõimega töötuid oli augustis seevastu juulikuust 2,5% rohkem ja aastaga on nende arv peaaegu kahekordistunud. Augusti lõpu seisuga moodustasid vähenenud töövõimega inimesed kõikidest registreeritud töötutest 30%. Jaanuariga võrreldes on vähenenud töövõimega töötute osatähtsus suurenenud kümne protsendipunkti võrra.

Registreeritud töötuse määr oli augustis jätkuvalt kõrgeim Ida-Virumaal (9,7%) ja Valgamaal (8,2%) ning madalaim Harjumaal (3,4%) ja Saaremaal (3,6%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid augusti lõpus lihttöölised (23%), teenindus- ja müügitöötajad (18%) ning oskustöötajad ja käsitöölised (16%).

Kuu jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks 5 184 uut tööpakkumist  (66% neist läbi e-töötukassa). Kuu jooksul lisandunud tööpakkumiste arv oli eelneva kuuga võrreldes 33% suurem ning aastataguse ajaga võrreldes 2% väiksem. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 9 829. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele (24%), oskustöötajatele ja käsitöölistele (23%) ning lihttöölistele (20%) pakutavad töökohad.

Augustikuus asus töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3510 inimest (sealhulgas 686 vähenenud töövõimega inimest). Tööalasel koolitusel osales 2014 ja tööotsingu töötoas 1214 inimest. Tööpraktikal osales 767, tööharjutusel 232 ning tööklubis 412 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1 661 korral. Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti augustis 1312 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 50 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 62 uut töökohta. Palgatoetusega oli augustis töötamas 1620 inimest. Lisaks osales veel 6155 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Vähenenud töövõimega inimeste teenustest osales tööalasel rehabilitatsioonil 1595 inimest, kogemusnõustamisel 32 inimest ja kaitstud töö teenust osutati 258 inimesele. Vähenenud töövõimega inimesed osalesid ka teistel tööturuteenustel – kokku osales teistel teenustel veel 2533 inimest.

Augustis osales töötavatele inimestele pakutaval koolitusel 80 inimest. Kvalifikatsiooni saamise kulu hüvitati augustikuus 2 töötavale inimesele. Tööandjatele mõeldud koolitustoetusega muutuste olukorras oli augustikuus koolitusel osalemas 4 inimest.

Töötukassa maksis augustis töötuskindlustushüvitist 9606 inimesele ehk 28 protsendile kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 441 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,7 miljoni euro. Ligikaudu 151 euro suurust töötutoetust sai augustis 6851 inimest ehk 20% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa augustis 373 inimesele. Keskmine augustis määratud hüvitis oli 1485 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 518 tuhande euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa augustis 48 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli augustis 2386 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 77 tuhande euro.

Töövõime hindamise taotlusi esitati augustis 4226. Kuu jooksul määrati osaline töövõime 2630 ja puuduv töövõime 1270 inimesele, töövõime ei olnud vähenenud 603 inimesel.** Töövõimetoetust maksti augustis 24 740 inimesele kogusummas ligikaudu 6,3 miljonit eurot.*** Tööandjate esitatud taotluste alusel hüvitati sotsiaalmaks 21 499 vähenenud töövõimega töötaja eest. Tööandjate eest väljamakstud sotsiaalmaksu summa oli augustis üle 2,9 miljoni euro.

* Registreeritud töötuse statistika tugineb administratiivandmetele ehk kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud. Üldise töötuse, hõive ja mitteaktiivsuse kohta Eestis teeb statistikat Statistikaamet, kes viib selleks läbi kvartaalset tööjõu-uuringut.
**Töövõime hindamise taotluse osas tehakse otsus 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest.
*** Töövõimetoetuse taotluse osas tehakse otsus peale otsust töövõime hindamise kohta.

Eesti Töötukassa

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!