Eesti Töötukassa nõukogu teeb valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele, 2,4 protsendile, millest töötajad tasuvad 1,6 protsenti ja tööandjad 0,8 protsenti.

Teisipäev, 16 August 2022 10:33

Häired e-töötukassasse sisselogimisel

Homme, 17. augusti õhtul võib esineda häireid e-töötukassasse sisselogimisel.

Riigikontroll leiab hiljutises töötukassa koolituste analüüsis, et amet peab selgeks tegema, millisest koolitusest on töö leidmisel kasu, ja kontrollima koolituse taset. 

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Töötukassa andmeil on tänavu juunis ja juulis esitatud kokku 15 esmase koondamise teadet, mis puudutavad kokku 402 inimest, ligilähedases suurusjärgus 2019. aasta juuni-juuliga mil esitati 11 teadet, mis puudutasid ligikaudu 550 koondatavat. 

Eesti Töötukassa uuendas koostööpõhimõtteid koolituskaardi partneritega.