20.02.2019 Kolmapäev

Tööõnnetusest teatamine

Rein Reisberg, töökeskkonna konsultant.
Rein Reisberg, töökeskkonna konsultant. Tööinspektsioon

Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Rein Reisberg selgitab, et tööandja teatisel enam kohustuslikku vormi ei ole.

Määrus sätestab, et kui tööõnnetuse tagajärg on surm või nähtavalt raske vigastus, näiteks lahtine luumurd, ulatuslikud haavad, jäsemete, sõrmede või varvaste amputatsioon.

Nende või muude raskete õnnetuste puhul teatab tööandja Tööinspektsioonile ning surmaga lõppenud tööõnnetuse korral ka politseile viivitamata telefoni teel järgmised andmed:

1. töötaja ees- ja perekonnanimi ja kontakttelefon;

2. tööõnnetuse toimumise koht, kuupäev ja kellaaeg;

3. sündmuse lühikirjeldus;

4. tööandja nimi ja aadress;

5. teate edastaja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ja kontakttelefon.

Tööandja esitab eelloetletud andmed esimesel võimalusel Tööinspektsioonile kirjalikult või kliendiportaali kaudu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Alljärgnevalt on toodud tööõnnetusest teatamise avalduse vorm.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes