05.03.2019 Teisipäev

Töö ja tööga võrdsustatud tegevus

Töö ja tööga võrdsustatud tegevusena arvestatakse töötutoetuse määramisel hõivatust, mis eelneb töötuna arvelevõtmisele.

Töötukassa rõhutab, et oma õigusi tuleks teada.
Töötukassa rõhutab, et oma õigusi tuleks teada. Foto: Postimees

Neid tegevuste perioode, mis kattuvad töötuna arveloleku ajaga, töötutoetuse määramisel arvesse ei võeta.

Töö või tööga võrdsustatud tegevusega hõivatust ei nõuta töötutelt, kes on töötuna arvelevõtmisele eelneval aastal vähemalt 180 päeva:

  • kasvatanud ühe vanemana või eestkostjana kuni 18-aastast keskmise, raske või sügava puudega last, alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni;
  • olnud haiglaravil;
  • hooldanud kohaliku omavalitsuse üksusega sõlmitud kirjaliku lepingu alusel haiget, püsivalt töövõimetut, osalise või puuduva töövõimega isikut või vanurit, kes ei kuulu perekonnaliikmete hulka;
  • hooldanud puudega inimest ja saanud kohalikult omavalitsuselt hooldamise eest toetust;
  • olnud tööta püsivalt töövõimetuks tunnistamise või tuvastatud puuduva töövõime tõttu;
  • olnud vahi all või kandnud karistust vanglas või arestimajas.

Eeltoodud alustel on teil õigus töötutoetust  saada üks kord viie aasta jooksul. Kui te ei ole ühe tegevusega olnud hõivatud vähemalt 180 päeva arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul, liidetakse erinevate hõivatuste ajavahemikud, mis omavahel ei kattu.

Töötutoetuse taotlemiseks lapse kasvatamise alusel peavad vanemad kokku leppima, kumb toetust taotleb ning esitama töötukassale teise vanema kirjaliku nõusoleku töötutoetuse taotlemiseks.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes