gif Company 930x140 ee

 

Maksud ja raamatupidamine
Neljapäev, 15 August 2019 13:57

Ametijuhend ― üldine või üksikasjalik?

Kas ametijuhend peaks olema mahukas nagu vene romaan või piisaks, kui kirjas oleksid peamised tööülesanded ja nii tööandja kui töövõtja lähtuksid enesestmõistetavusest, mis peaks mõlemal poolel sarnane olema?
Neljapäev, 07 Veebruar 2019 14:04

Kuidas koostada ametijuhendit?

Töölepingu seaduse § 5 lg 1 punkti 3 kohaselt peab tööleping sisaldama tööülesannete kirjeldust. Praktikas sisaldab tööleping aga ainult tööülesannete lühikirjeldust ja viidet ametijuhendile, kus on sätestatud töötaja paiknemine ettevõtte struktuuris ja põhjalikumalt lahti kirjutatud töötaja kohustused, õigused ja vastutus ning nõuded haridusele, oskustele ja isikuomadustele.

Kas teie firma töötajad on teinud teile vargsi vihjeid, et nad teeks mõnel päeval nädalas meeleldi tööd kodus?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes