Maksud ja raamatupidamine
Neljapäev, 07 Veebruar 2019 14:04

Kuidas koostada ametijuhendit?

Töölepingu seaduse § 5 lg 1 punkti 3 kohaselt peab tööleping sisaldama tööülesannete kirjeldust. Praktikas sisaldab tööleping aga ainult tööülesannete lühikirjeldust ja viidet ametijuhendile, kus on sätestatud töötaja paiknemine ettevõtte struktuuris ja põhjalikumalt lahti kirjutatud töötaja kohustused, õigused ja vastutus ning nõuded haridusele, oskustele ja isikuomadustele.

Kas teie firma töötajad on teinud teile vargsi vihjeid, et nad teeks mõnel päeval nädalas meeleldi tööd kodus?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes