Esmaspäev, 08 August 2022 11:24

Tööandjale kohalduvad piirangud

Töölepingu seaduse muudatustega täpsustatakse, et tööandja ei tohi keelata töötajal väljaspool tööaega mõne teise tööandja juures tööd teha.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Reede, 08 Juuli 2022 08:32

Sõjapõgenike töölevõtt

Ukraina sõja tõttu Eesti tööturul toimunud muutused ühtaegu nii kurvastavad kui ka rõõmustavad tööandjaid, kes seni on tundud suurt töökäte puudust. Samas tekitab uute inimeste saabumine ning välismaalastest töötajate eriregulatsioon palju küsimusi, millele ühtse vastuse leidmine ei pruugi alati lihtne olla.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Ametiühingud asuvad täna kell 11.00 ametiühingute majas koos tööandjatega ühiselt arutama inflatsiooni ja seda mõjutavate teguritega seonduvat, sooviga leida parim viis, kuidas inimeste toimetulekut keerulisel ajal parandada, edastati Ametiühingute Keskliidu teadaandes.

Riigikogu sotsiaalkomisjonis on arutlusel töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis muu hulgas näeb ette mitmeid erisusi kaugtöö osas ohutu töökeskkonna tagamiseks. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda toetab kaugtöö osas paindlikkuse suurendamist, kuid saatis riigikogule kaks muudatusettepanekut, et uued nõuded ei tooks kaasa ülereguleerimist.   

Tööandjad, kes on tööle võtnud rahvusvahelise kaitse saanud inimesi, saavad taotleda Eesti Töötukassast toetust.