12.07.2019 Reede

Alaealised suvetöötajad panevad ka kogenud töötajad pingutama

Noored soovivad võrdset kohtlemist
Alaealised suvetöötajad panevad ka kogenud töötajad pingutama
Alaealised suvetöötajad panevad ka kogenud töötajad pingutama Foto: pixabay

Hiiumaal asuv Dagöplast AS, mis tegeleb kiletoodete ja plasttorude tootmise ning plastijäätmete ümbertöötlemisega, värbab noori tööle eesmärgiga kujundada neis tööharjumust ja -distsipliini. „Alaealistel on töö leidmine keerulisem ja seepärast pakume oma töötajate lastele võimalust paremini mõista, mida tähendab tööl käimine ja töö tegemine. Samuti saavad nad näha, missugust tööd nende vanemad iga päev teevad,“ rääkis Dagöplasti personalijuht Liljan Leo.

Töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste juhi Livia Laasi sõnul on tööandjad üha rohkem valmis alaealisi palkama: „Meil on päris palju tööandjaid, kes juba arvestavad, eriti suveperioodil, alaealise tööjõuga. Päris palju võetakse noori tööle tutvuste kaudu.“ Dagöplasti personalijuhi Leo sõnul ei ole sugugi kerge töötajaid leida. „Enamasti pakume suvisel koolivaheajal töötamise võimalust oma töötajate lastele. Aasta ringi oleme tööle palganud ka mõne alaealise töötaja, kellel ei ole koolikohustust,“ sõnas Leo. „Oleme noori värvanud tööle ka Töötukassa ja Facebooki grupi „Hiiumaa töökuulutused“ kaudu.“

Laas julgustab tööandjaid alaealiste võimalust pakkuma. „Alaealised, kes soovivad suvel töötada sel ajal, kui teised noored rannas puhkavad, on ikkagi motiveeritud. Aga niisamuti nagu täiskasvanud töötajad, ootavad ka noored, et tööandja suhtuks neisse inimlikult ning arvestaks nendega kui võrdne võrdsega,“ selgitas ta.

Hirmud alaealise töötaja palkamisel

Livia Laasi sõnul kardavad tööandjad, et alaealiste töötajatega on suurem õnnetuste risk. „Juhendamine ja väljaõpe on oluline ka täiskasvanute puhul, kuid tööandjatele tundub ikkagi, et alaealised töötajad vajavad seda märksa enam. See hirm on põhjendatud, sest noor inimene, kes on võib-olla oma esimesel töökohal, vajabki rohkem ülevaatamist ja juhendamist,“ selgitas Laas. „Loomulikult võib noortel töötajatel juhtuda rohkem eksimusi, aga samamoodi eksivad täiskasvanud töötajad ning üldistusi kõigile noortele teha ei tohiks,“ lisas ta.

Ka Leo arvates on alaealiste töötajate puhul suurim miinus vajadus suurema kontrolli järele. „Neil puudub eelnev töökogemus ning samuti kehtivad neile mitmesugused tööaja ja -ülesannete piirangud, kuid need kaalub üles noorte rõõmsameelsus ja teotahe, mis paneb ka kogenud töötajad rohkem pingutama, et noortele eeskuju pakkuda,“ selgitas Dagöplasti personalijuht. 

Vastab Riin Kiik, Põllumajandusuuringute Keskuse personalijuht

Mis motiveerib Põllumajandusuuringute Keskust alaealisi värbama?
Oleme alaealisi tööle võtnud, et pakkuda neile väärtuslikku töökogemust ning kasvatada tööharjumust. Ei ole väga palju kohti, kus alaealisi tööle soovitakse ja neid päriselt rakendada saab. Põllumajandus on üks neid valdkondi, kus ka seadus lubab alaealistel töötada.

Missuguseid töid noored teevad?

Oleme värvanud alaealisi appi vaid hooajalisteks abitöölisteks suvel, mil meie katsekeskuste katsepõldudel on kõige rohkem töid ja toimetamisi. Näiteks abistavad nad vaatlustel, rohivad ja teevad muid jõukohaseid abitöid.

Kas olete Töötukassalt taotlenud ka alaealise töötamise toetust?
Seni ei olnud me toetust taotlenud, kuid hiljuti võttis Töötukassa esindaja meiega ise ühendust ja tutvustas meile seda võimalust. Leidsime, et vastame toetuse saamise tingimustele ning esitasime esmakordselt ka taotluse.

Kui kerge on noori tööle leida?

Alaealisi ei ole me otseselt kuulutusega otsima pidanud. Noorte puhul on üldiselt oluline leida üles nende huvi ja motivatsioon. Boonuseks saavad nad huvitava kogemuse ja uusi teadmisi, kuid sageli on magusaim präänik päris oma teenitud töötasu. 

Mis on alaealise tööjõu peamised plussid ja miinused?

Alaealiste üks eeliseid on nende tahe ja võime kiiresti õppida ja tegutseda. Samal ajal aga tuleb nende tegevust vahel hoolikamalt kontrollida, et tehtud töö kvaliteet vastaks meie nõuetele.

Kas soovitaksite teistel tööandjatel alaealisi palgata?
Ikka soovitame ja seda samadel põhjustel, miks me seda ise teeme – et anda noortele töökogemust ja kasvatada järeltulevas põlves tööharjumusi, mida meie tööturg tulevikuks väga vajab.

Eelmisel aastal registreeriti töötamise registris 3834 kuni 15-aastase alaealise töötamine. Noortele pakkusid tööd 687 ettevõtet.

Lisainfo:

Alates 1. jaanuarist 2018 saavad tööandjad, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele, taotleda Eesti Töötukassalt alaealise töötamise toetust.

Tutvu lisainfoga: https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/alaealise-tootamise-toetus

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes