gif Company 930x140 ee

 

27.12.2018 Neljapäev

KIK toetab keskkonnaprogrammi projekte 10,9 miljoni euroga

Siim-Valmar Kiisler, keskkonnaminister.
Siim-Valmar Kiisler, keskkonnaminister. Postimees

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas toetada siseriiklikust keskkonnaprogrammist 142 projekti kaheksas valdkonnas kokku 10,9 miljoni euroga.

"Suurima toetussumma said veemajandusprojektid, tänu millele väheneb oht põhjaveele ning tagatakse tuhandetele inimestele mitmel pool üle Eesti nõuetele vastav joogivesi. Ka on loota, et Peipsi järve seisund paraneb, kui rajatakse Mehikoorma, Kükita, Tiheda, Kasepää ja Kallaste ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid," ütles KIK-i nõukogu esimees ja keskkonnaminister Siim Kiisler pressiteate vahendusel.

KIK-i toetuste üksuse juht Koit Kaskeli sõnul lammutatakse rahastatud projektide abil maastikupilti kahjustavaid hooneid, korraldatakse ohtlike jäätmete kogumisringe, koostatakse mürakaarte ja tegevuskavasid, rajatakse harrastuskalastajatele püügiplatvorme, organiseeritakse mitmeid teavituskampaaniaid, parandatakse asulate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteeme ning viiakse läbi erinevaid inventuure ja uuringuid.

Toetajad

Suno 365 logo 10  StandardBooks200px

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes