Ühiskond

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas toetada siseriiklikust keskkonnaprogrammist 142 projekti kaheksas valdkonnas kokku 10,9 miljoni euroga.

Enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või kogumismahuti paigaldamiseks toetust saades tulumaksu maksma. Äsja jõustus tulumaksuseaduse muudatus, tänu millele saavad ka juba varem toetatud isikud tulumaksu osa KIKilt tagasi.

Maksetega hilinemine toob kaasa tõsiseid tagajärgi Euroopas, pidurdades ettevõtete kasvu ja töökohtade loomist. 37% arvetest on peale 30 päeva möödumist tasumata.

Teisipäev, 11 August 2015 09:58

Vee-ettevõtjad on hädas veevarastega

Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) andmetel on uute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluste loomisega sagenenud veevargused.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes