27.06.2014 Reede

EL toetas avaliku sektori projekte 7,3 miljoni euroga

Eesti riigijuhtimise arendamiseks toetas Euroopa Sotsiaalfond Eesti ametnike ja ühenduste koolitamist, arendamist ning riigile oluliste uuringute korraldamist aastatel 2007-2013 kokku ligi 7,3 miljoni euroga.

EL toetas avaliku sektori projekte 7,3 miljoni euroga
EL toetas avaliku sektori projekte 7,3 miljoni euroga Foto: Reuters

"Riigi eduka toimimise üks mõõde on selle heaks töötavad haritud inimesed, kes oskavad teha pikaajalisi plaane ja näevad suurt pilti. Nende projektide toel on paranenud teadmised ning avaliku sektori töö kvaliteet ning kasu sellest peab Eesti jaoks kestma kaua," ütles rahandusminister Jürgen Ligi pressiteates.

Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu struktuurivahendite ja välisvahendite osakonna juhataja asetäitja Urmo Merila sõnul on projektide iseloom ajas muutunud – need on muutunud sisukamaks ja tulemused rohkem käega katsutavaks. "Näiteks võib tuua Põhja-Eesti Päästekeskuse ja MTÜ Eesti Naabrivalve pilootprojekti hädaabinupu väljatöötamiseks ja testimiseks, millest kasvas välja edukas teenus, mida kohalikud omavalitsused ja üksi elavate eakate perekonnad tarbivad," rääkis Merila.

Samamoodi tõi reaalse kokkuhoiu siseministeeriumi projekt, kus aidati 13 kohalikus omavalitsuses, kes viimastena Eestis vaid paberil dokumendihaldust kasutavad, kasutusele võtta elektrooniline dokumendihaldussüsteem. "See on teinud omavalitsuste töö lihtsamaks ning on samas aastate jooksul toonud kõigi Eesti omavalitsuste peale kokku rahalist võitu üle miljoni euro," lisas Merila.

Haldusreformi valguses on viimastel aastatel saanud raha ühinemisprotsessi ettevalmistavad ja abistavad projektid. Neist ühe tulemusel moodustati Taebla, Oru ja Risti vallast Lääne-Nigula vald. Ka Harjumaa vallad on analüüsinud võimalikku ühinemist ja selle alternatiivina ühisteenuste pakkumise võimalusi. Harjumaa Omavalitsuste Liidu jäätmehoolduskoostöö projektist kasvas välja MTÜ Harjumaa Ühisteenuste keskus, millega on liitunud kümme omavalitsust, ja mis tegelebki nüüd jäätmehoolduse korraldamisega.

Hiljuti lõppenud suurema projekti raames kaardistati sotsiaalhoolekandeteenuste kvaliteedi hetkeseis, et planeerida vajalikke arendusi teenuste kvaliteetsemaks muutmisel. Lisaks toimusid mitmed hoolekandeasutuste töötajate koolitused. Kümme omavalitsuste hallatavat sotsiaalteenuse osutajat said võimaluse rakendada EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi. Sertifikaat, mis antakse asutusele kaheks aastaks, kinnitab pakutavate teenuste vastavust EL-i nõuetele. Projekti lõpuks said sertifikaadi seitse asutust: Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, Siimusti Lastekodu Metsatareke, SA Perekodu Viljandis, Tallinna Lastekodu, SA Elva Perekodu, Vinni Perekodu ja Imavere Päevakeskus.

Alates 2008. aastast on toetust saanud uuringud ja analüüsid, korraldatud on õppereise teistesse Euroopa riikidesse, põhiliselt Põhjamaadesse, Saksamaale ja Suurbritanniasse. Suur osa projektitaotlejaid olid ministeeriumid ja muud Tallinnas asuvad riigiasutused ja seetõttu läks kõige enam toetust Harjumaale.

Harjumaa projekte oli 154, mida toetati 4 miljoni euroga. Teisel kohal olid üle-eestilised koostööprojektid, kus taotleja ja projekti partnerid olid erinevatest maakondadest, selliseid projekte oli 98, toetust maksti 2,4 miljonit eurot. Rahaliselt kõige mahukam oli statistikaameti projekt 257 933 euroga, mis arendas rahvaloenduse metoodikat ja on osa eeltööst järgmise loenduse ettevalmistamiseks.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes