28.06.2023 Kolmapäev

Raha aegväärtuse teooria ja selle kasutamine raamatupidamises

Raamatupidajate konverentsil 2023 kõneleb vandeaudiitor Maire Otsus-Carpenter raha aegväärtuse teooriast ja selgitab selle kasutamist raamatupidamises.

Juba mõnda aega on raamatupidamises kasutusel terminid, mis varem kuulusid ainult  finantsjuhtide ja -analüütikute sõnavarasse. Räägitakse diskonteerimisest, nüüdisväärtusest ja sisemisest intressimäärast. 

Maire Otsus-Carpenter selgitab, mis on raha ajaväärtus ning miks ja millal seda raamatupidamises kasutatakse. 

Ootame teid 24. novembril konverentsile ettekandest vajalikku teavet saama.