16.08.2017 Kolmapäev

Sorainen jätkab kohtuteed endiste Eesti Telekomi aktsionäride nimel

Advokaadibüroo Sorainen jätkab kohtuvõitlust ASi Eesti Telekom endiste väikeaktsionäride nimel
Advokaadibüroo Sorainen jätkab kohtuvõitlust ASi Eesti Telekom endiste väikeaktsionäride nimel Advokaadibüroo Sorainen
Advokaadibüroo Sorainen jätkab seitse aastat kestnud kohtuvõitlust, et ASi Eesti Telekom endised väikeaktsionärid saaksid Telia Company AB’lt hüvitist koos kõigi viivistega ega peaks tasuma õigusabikulusid.

Pärast novembris jõustunud kohtuotsust kutsus Telia Company suve hakul väikeaktsionäre üles pöörduma hüvitise taotlemiseks Teliat esindava advokaadibüroo Ellex Raidla poole.

Sorainen juhib aga tähelepanu asjaolule, et sel viisil Telia poolt tasutud summa ei pruugi sisaldada kõiki viiviseid, mille saamiseks võib väikeaktsionäridel õigus olla. Sorainenile teadaolevalt ei tasu Telia viiviseid rohkem kui kolme aasta eest, kuid peaks hetkeseisuga tasuma seitsme aasta eest. Viivise suurus tuleneb seadusest ja on 7-8% aastas.

Väikeaktsionäride esindaja, Kawe Kapitali juht Kristjan Hänni märkis, et vaidlus on veninud üle igasuguste mõistlike piiride. „Kui nüüd Telia püüab venitamise tulemusena tekkinud viiviste maksmise kohustusest välja vingerdada väitega, et need olla aegunud, naeruvääristab see põhimõtteid, miks neid viiviseid üldse maksta tuleb,“ sõnas Hänni.

Teiseks ei arvesta Telia hüvitise tasumisel asjaoluga, et Harju Maakohus jättis menetluskulud Telia kanda, kuigi kulude täpne suurus ei ole veel kindlaks määratud. See tähendab, et kui väikeaktsionärid praegu Ellex Raidla kaudu Telialt kompensatsiooni saavad, siis jääb Sorainenil aktsionäride vastu individuaalselt üles nõue õigusabikulude osas.

Kristjan Hänni sõnul tähendab Telia samm üksikute avalduste kogumiseks katset endised väikeaktsionärid erinevatesse klassidesse jagada ja ühine esindus laiali lüüa. „Sellega tekiks olukord, kus väikeaktsionärid oleksid killustatult liiga nõrgad finantsiliselt palju võimsama ja oma venitamisoskust veenvalt demonstreerinud vastase kõrval, et võtta ette uut aastaid jätkuvat kohtuteed,“ märkis väikeaktsionäride esindaja. „Minu ja kõigi teiste sellesse olukorda jäänud ettevõtte endiste aktsionäride huvides on, et kui ühise esindamise võimalus on juba seadusesse kirjutatud ja praegune pretsedenti loov vaidlus ette võetud, tuleb see nagu kord ja kohus sellesama esindaja poolt lõpuni vaielda.“

Sorainen soovib Telialt kohtumääruse täitmist

Sorainen jätkab kohtuvõitlust. Büroo eesmärk on jõuda kohtu kaudu olukorrani, kus kõigile Eesti Telekomi endistele väikeaktsionäridele – ka neile, kes avaldust ei esita – laekub kontole nii täiendav lisahüvitis kui ka viivised kõigi vahepealsete aastate eest. Samuti soovib Sorainen, et kohus määraks kindlaks menetluskulude suuruse, mis Harju Maakohtu otsusega Telia kanda jäid, ning mõistaks kulud Telialt ka välja.

28. novembril 2016 jõustus Harju Maakohtu määrus, millega kohus kinnitas, et 2010. aastal toimunud aktsiate ülevõtmise käigus ei maksnud Telia Eesti Telekomi väikeaktsionäridele ülevõetud aktsiate eest õiglast hüvitist.

Maakohus sedastas otsuse rahuldada aktsionäride nõue järgmiselt: „Rahuldada avaldajate nõue aktsiaseltsi Eesti Telekom aktsionäridele hüvitise suuruse määramiseks. Määrata 12.01.2010 kella 11.00 seisuga aktsiaseltsi Eesti Telekom vähemusaktsionäride nimekirja kuulunud isikute ühe aktsia õiglase hüvitise suuruseks 6.59 eurot (kuus eurot ja 59 senti). Arvestades, et väikeaktsionäridele on välja makstud aktsiaseltsi Eesti Telekom aktsia eest (93 krooni) 5.94 eurot, kuulub väikeaktsionäridele lisahüvitisena väljamaksmisele 0.64 eurot (64 senti) aktsia kohta.“

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes