Majandus ja äri
Aktsiate ülevõtmise temaatika on kütnud viimastel aastatel kirgi nii kohtusaalides kui ka leheveergudel ning on hiljuti taas aktuaalseks muutunud seoses Olympic Entertainment Grupp AS-i (OEG) üldkoosoleku otsusega, millega kiideti heaks vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine OEG ja põhiaktsionäri ühinemise läbiviimiseks.
12. oktoobril kõik Olympicu aktsiad kätte saanud Odyssey Europe otsustas Olympicu endaga ühendada.
Olympic Entertainment Group (OEG) esitas börsile taotluse Olympicu väikeaktsionäride aktsiate ülekandmiseks Odyssey Europe'ile 1,4-eurose hüvitise eest aktsia kohta.
Olympic Entertainment Groupi (OEG) aktsionäride erakorraline koosolek otsustas kiita 10. septembril heaks Olympicu ühendamise Odyssey Europe'iga 1,4-eurose hüvitise eest aktsia kohta.
Riigikogu menetluses on äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on seletuskirja kohaselt just väikeosanike ja -aktsionäride õiguste ulatuslikum kaitse. Eelnõu seletuskiri ja pakutud muudatused viitavad, justkui oleks väikeaktsionäride õiguste kaitse Eestis äärmiselt vilets ning seaduse muutmine ainus abinõu probleemide ületamiseks. Millisel viisil võimaldab kehtiv seadus väikeosanike ja -aktsionäride huve ulatuslikumalt kaitsta ja mida saavad osanikud ja aktsionärid probleemide ennetamiseks ette võtta?

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes