TRK 1140x140 ee gif
Õigus

Google ei pea laiendama Euroopa Liidus kehtivat "õigust olla unustatud" väljaspool blokki asuvatele otsingumootori domeenidele, otsustas Euroopa Liidu kohus teisipäeval.
Alates 1. jaanuarist 2019 kehtivad riigihangete seaduses täiendavad sätted, mis võimaldavad ehitustööde hankelepingu ja ehitustööde kontsessioonilepingu puhul kontrollida ja mõjutada peatöövõtjate kohusetundlikkust alltöövõtjatele maksmisel.
Ehitustegevus on sageli pikaajaline protsess, mis võib kesta aastaid. Selle ajaperioodi vältel võib meid ümbritsevas majandus- ja poliitilises keskkonnas palju muutuda. Pikemat ajahorisonti hõlmavate ehituslepingute allkirjastamise ajal ei ole seetõttu…
Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul piiravad elektrituruseaduse 31 950 euro suurune osa- või aktsiakapitali ja tegevusloa nõue põhjendamatult ettevõtlusvabadust, mistõttu tuleks need piirangud kaotada.
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja hinnangul annab Euroopa Liidu (EL) tarbijakaitsealase koostöö määrus (CPC) tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA) põhjendamatult suured volitused dokumentide ja muude andmete saamiseks.
Riigikohtu ette tuli 2019 aasta kevadel huvitav kaasus, kus Maksu- ja Tolliameti (MTA) töötaja salvestas salaja arenguvestluse käigus enda ja teiste ametnike vahelist vestlust ning edastas selle MTA peadirektorile ja…
Tellija peab esitama oma nõude selgelt väljendatuna, et ehitaja saaks aru, mida tellija soovib.
Eestis jõustus 17.12.2018.a. ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus (EKTÄKS), mille üheks eesmärgiks on viia Eesti õigus Euroopa Liidu ärisaladuse kaitse direktiiviga kooskõlla.
Tihti seisavad raamatupidajad küsimuse ees: „Mis on ja mis ei ole algdokument ettevõtte raamatupidamise seisukohast ja kas algdokument ikka on alati vajalik ‒ näiteks ühemehe ettevõttes?
Rahandusminister esitas neljapäevasel kabinetinõupidamisel valitsuse liikmetele pensionireformi põhimõtted, eelnõu on plaanis vastu võtta aasta lõpuks. 
Notarite Koja hinnangul võib konkurentsiameti soovitus sätestada notari tasudele fikseeritud määrade asemel ülempiir ohustada teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes