09.04.2015 Neljapäev

Maksuhaldur võib saada deklaratsiooni esitamise eel andmepärimisõiguse

Maksuhaldur võib saada deklaratsiooni esitamise eel andmepärimisõiguse.
Maksuhaldur võib saada deklaratsiooni esitamise eel andmepärimisõiguse. Reuters

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile väljatöötamiskavatsuse eelnõu, millega antaks maksuhaldurile õigus teha menetlustoiminguid enne maksudeklaratsiooni tähtaega.

Maksukorralduse seaduse ja teiste seonduvate seaduste muutmise väljatöötamiskavatsuses täpsustatakse maksuhalduri õigusi, samuti on plaanis seadustada Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ettepanek ettevõtete käivete ja tööd tegevate isikute arvu avalikustamiseks, teatas ministeerium.

Käibemaksukohustuslase maksustatava käibe ning maksukohustuslaste tööd tegevate isikute arvu avaldamine tagab rahandusministeeriumi hinnangul läbipaistvama konkurentsikeskkonna, aitab kaasa maksukuulekusele ja annab avalikkusele parema ettekujutuse ettevõtja panusest riigieelarvesse.

Maksuhalduri õigusi täpsustatakse väljatöötamiskavatsuses ettepanekuga anda maksuhaldurile põhjendatud kahtluse korral õigus teha menetlustoiminguid ehk nõuda teavet ja dokumente, teha dokumentidest ärakirju ja väljavõtteid ja nii edasi, enne maksudeklaratsiooni esitamise tähtaja saabumist. Sama õigus on maksu- ja tolliametil tollivaldkonnas.

Maksuhaldur on sellise ennetava kontrollimenetluse alustamisel kohustatud maksukohustuslasele oma korralduses ajendeid piisavalt selgitama. Muudatuse ajendiks on muuhulgas riigikohtu otsus. Samuti täpsustatakse seaduses riiklike registrite andmete kasutamise ning vallasasjade läbivaatuse regulatsiooni.

Elektroonilise side seaduses plaanib ministeerium täpselt sätestada, millist infot on maksuhalduril õigus sideettevõtjalt maksumenetluse läbiviimisel saada, kuna praegune regulatsiooni tõlgendamine vajab selgitust. Väljatöötamiskavatsuses analüüsitakse ka vastutusmenetluse regulatsiooni ning õigusjärgluse realiseerimise korda. Väljatöötamiskavatsusega saab tutvuda eelnõude infosüsteemis, see on saadetud kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja asjaosalistele organisatsioonidele.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes