Majandus ja äri

Statistikaamet kutsub inimesi kontrollima rahvastikuregistris oma andmeid, et aidata nii kaasa rahvaloenduse õnnestumisele. 

Teisipäev, 17 Märts 2020 11:54

Statistikaamet peatab sunniraha kohaldamise

Statistikaamet võtab arvesse, et andmeesitajatel võib puududa võimalus tähtaegselt andmeid esitada ja peatab sunniraha kohaldamise minimaalselt kuni riikliku eriolukorra lõpuni.

Paneme omalt poolt andmeesitajatele südamele, et just nende andmed aitavad meil hinnata ka praeguse kriisi tegelikku mõju. Ühtlasi palume kõigil korrastada enda andmed rahvastikuregistris, kuna vaid korrektne info aitab saada õige pildi Eesti olukorrast ja selle põhjal saame ka tulevikuplaane teha. Tänases eriolukorras on korrektsed andmed väga olulised ka kodanikega kontakti võtmiseks ja edasiste arengute planeerimiseks,“ kommenteeris statistikaameti peadirektor Mart Mägi.

Statistikaameti põhiülesanne on pakkuda Eesti kohta usaldusväärset ja objektiivset infot ning selleks kogutakse andmeid ettevõtetelt, andmekogudest ja üksikisikutelt. Sellest aastast on andmekogud kasutusel ligi poolte küsimustike puhul, aga osa andmeid tuleb sellegipoolest koguda ka ettevõtetelt ja asutustelt, sest statistika tegemiseks on vaja ka infot, mida andmekogudes ei ole.

Riikliku statistika seaduse järgi on andmete esitamine kohustuslik, sest ühiskonna protsesse kajastavat statistikat on vaja nii riigi juhtimiseks kui ka ettevõtte arengukava koostamisel ja juhtimisotsuste langetamisel. Usaldusväärset statistikat saab teha vaid kvaliteetsete andmete põhjal ja seetõttu on andmeid esitaval ettevõttel statistika valmimises oluline roll. Andmete esitamise kohta leiab täpsema info statistikaameti kodulehelt.

Alates 01.01.2019 on Soomes kasutusel riiklik elektrooniline register Tulorekisteri. Kaie Kadakas, BDO projektijuht raamatupidamise ja kliendihalduse alal, kirjutab Soomes tulude deklareerimiselt täpsemalt.

Riigikogus on täna esimesel lugemisel kaks olulist seaduseelnõu, mis aitavad jõustumisel vähendada andmete esitamise ja haldamisega seotud halduskoormust nii asutuste, ettevõtjate kui ka kodanike jaoks.

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile väljatöötamiskavatsuse eelnõu, millega antaks maksuhaldurile õigus teha menetlustoiminguid enne maksudeklaratsiooni tähtaega.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes