18.09.2020 Reede

Brexit: 2020. aastal maksustamine ei muutu

Vastavalt Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise lepingule kehtib Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise suhtes 1. veebruarist 2020 31. detsembrini 2020 üleminekuperiood. Üleminekuperioodil kohaldatakse Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis Euroopa Liidu õigust ehk kehtivad samad reeglid, mis seni.

Üleminekuperioodil kohaldatakse Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis Euroopa Liidu õigust ehk kehtivad samad reeglid, mis seni.
Üleminekuperioodil kohaldatakse Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis Euroopa Liidu õigust ehk kehtivad samad reeglid, mis seni. Foto: pexels

Aktsiisikauba maksustamine alates 01.01.2021, kui 2020. aasta jooksul seoses maksustamisega uut lepingut ei sõlmita

Alates 01.02.2020 ei ole Ühendkuningriik enam ELis. Kuni 31.12.2020 toimub jätkuvalt aktsiisikaupade vaba liikumine Ühendkuningriigi ja ELi vahel ning kauba lähetamisel ajutises aktsiisivabastuses vormistatakse elektroonilisi saatelehti (eSL) EMCSis.

Alates 01.01.2021 kl 00.00 tunnistatakse kehtetuks kõik Ühendkuningriigi aktsiisiload ja alates sellest päevast ei saa Ühendkuningriiki elektroonilisi saatelehti (eSL) vormistada. Saatelehed, millele ei ole sisestatud vastuvõtuteadet 01.01.2021 kuupäevaks, peavad saama lõpliku staatuse hiljemalt 31.05.2021 kl 00.00 (CET).

Alates 01.01.2021 liitub EMCSiga Põhja-Iirimaa. Ajutises aktsiisivabastuses kauba saatmisel Põhja-Iirimaale tuleb vormistada saateleht (eSL) EMCSis.

Vastavalt Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise lepingule kehtib Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise suhtes kuni 31. detsembrini 2020 üleminekuperiood. Üleminekuperioodil kohaldatakse Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis Euroopa Liidu õigust.

See tähendab, et kuni 2020. aasta lõpuni ei toimu Ühendkuningriigiga seotud tehingute käibemaksuga maksustamisel mingeid muudatusi. Kauba soetamine Ühendkuningriigist käibemaksukohustuslaselt tuleb kuni 31.12.2020 endiselt maksustada ja deklareerida kauba ühendusesisese soetamisena ning kauba müük Ühendkuningriiki seal maksukohustuslasena registreeritud isikule maksustada ja deklareerida kauba ühendusesisese käibena. Kui üleminekuperioodi lõppemise päeval (31.12.2020) on veel pooleli võõrandatava kauba transport kas Eestist Ühendkuningriiki või Ühendkuningriigist Eestisse, on samuti veel tegemist vastavalt kas kauba ühendusesisese käibe või ühendusesisese soetamisega. Teenuste maksustamisel on Ühendkuningriigi isikud kuni 31. detsembrini 2020 teise liikmesriigi isikud.

Eesti maksukohustuslased, kes on enne 31.12.2020 tasunud Ühendkuningriigis käibemaksu ja soovivad taotleda selle tagastamist Euroopa Liidu piiriülese käibemaksu tagastamise süsteemi (VAT Refund) kaudu, peavad tagastamistaotluse esitama Ühendkuningriigi maksuhaldurile hiljemalt 31. märtsiks 2021. Enne 31.12.2020 Ühendkuningriigi mittemaksukohustuslastele osutatud digiteenustega seotud MOSS-deklaratsioonide muudatused tuleb esitada hiljemalt 31. detsembriks 2021.

Tulumaksuga maksustamine alates 01.01.2021, kui 2020. aasta jooksul seoses maksustamisega uut lepingut ei sõlmita

Ühendkuningriik astus välja Euroopa Liidust ning kuna ta ei ole alates 2021 EMP liikmesriik, siis Eesti residendist äriühingule kohaldub tulumaksuseaduse sätestatud dividendi maksuvabastus eeldusel, et dividendi saanud ja edasimaksval Eesti äriühingul oli dividendide saamisel vastavas äriühingus vähemalt 10% suurune osalus ning dividendilt on Ühendkuningriigis tulumaks kinnipeetud või dividendi aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud.Seega peab olema tõendatud kasumi maksustamine Ühendkuningriigis.

Enne Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust piisas dividendi maksuvabastuseks, kui dividend saadi Ühendkuningriigi äriühingult ning oli vähemalt 10% suurune osalus, olenemata kasumi maksustamisest. 

Samuti on Eesti residendist äriühingu Ühendkuningriigis asuva püsiva tegevuskoha kasum Eestis maksuvaba vaid juhul, kui püsiva tegevuskoha kasum on Ühendkuningriigis tulumaksuga maksustatud. Enne Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust piisas maksuvabastuseks, et kasum oli Ühendkuningriigis püsivale tegevuskohale omistatud.

Ühendkuningriigi maksuresidendile makstav litsentsitasu kuulub deklareerimisele ning maksulepingu soodustusi saab kohaldada Ühendkuningriigi residentsuse tõendi esitamisel. Enne Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust kohaldus Ühendkuningriigi maksuresidendile seotud isikute korral litsentsitasu maksuvabastus.

Ühendkuningriigi maksuresidendist füüsiline isik ei saa esitada Eesti residendi tuludeklaratsiooni Eesti residendile ettenähtud maksusoodustuste (maksuvaba tulu, täiendav maksuvaba tulu kahe või enama lapse korral, eluasemelaenu intresside mahaarvamine) kohaldamiseks Eesti tulu maksustamisel ega anda maksusoodustusi üle abikaasale. Vabatahtliku pensionifondi või kindlustuslepingu alusel tehtud sissemakseid Ühendkuningriigis ei saa Eestis maha arvata.

 01.02.2020–31.12.2020 kehtib üleminekuperiood ja töötajate töötasude piiriülene maksustamine sotsiaalkindlustusmaksetega jätkub samamoodi nagu enne Ühendkuningriigi väljaastumist. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 883/2004 kehtestatud sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise reeglid kehtivad Ühendkuningriigi suhtes üleminekuperioodi lõpuni, st et kohaldub Ühendkuningriigist Eestisse ja vastupidi, Eestist Ühendkuningriiki tööle tulnud isikute korral ühes riigis kindlustuse põhimõte ja A1 sertifikaatide alusel maksustamine vaid ühes riigis:

  • kui Eesti tööandja lähetab oma töötaja Ühendkuningriiki ja Eesti Sotsiaalkindlustusamet on tööandja taotlusel väljastanud tõendi A1 selle kohta, et töötaja jääb lähetuse perioodiks sotsiaalselt kindlustatuks Eestis, siis tuleb töötajale makstavalt palgalt deklareerida ja maksta sotsiaalmaksu, töötuskindlustus- ja kogumispensioni maksed Eestis;
  • kui Ühendkuningriigi resident tuleb Eestisse töötamise eesmärgil ning tal on kaasas Ühendkuningriigis pädeva sotsiaalkindlustusasutuse väljastatud tõend A1, siis tema töötasu Eestis sotsiaalmaksuga ei maksustata. Kui aga sellist Ühendkuningiigis väljastatud tõendit A1 ei ole, siis Ühendkuningriigi residendile Eestis töö tegemise või teenuse osutamise eest makstav tasu on sellisel korral maksustatav Eestis vastavalt sotsiaalmaksuseadusele ja töötuskindlustuse seadusele.
  • kui töötaja töötab mitmes riigis korraga ja sealhulgas Ühendkuningriigis, siis soovitus on samuti taotleda elukohariigi pädeva asutuse tõendit A1, et vältida töötasu topeltmaksustamist või maksustamist vales riigis.

Mis saab pärast üleminekuperioodi lõppu, selgub siis, kui EL ja Ühendkuningriik on tulevikusuhetes kokku leppinud.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!