gif Company 930x140 ee

 

14.01.2014 Teisipäev

Äri eesmärgil saab kütust Eestisse tuua aktsiisivabalt

Äri eesmärgil saab kütust Eestisse tuua aktsiisivabalt
Äri eesmärgil saab kütust Eestisse tuua aktsiisivabalt Foto: PM

Alates möödunud aasta detsembrist võib sõiduauto paagis Venemaalt maksuvabalt kütust tuua vaid kord kuus, kuid äri eesmärgil kaupu või reisijaid vedades see piirang ei rakendu.

"Korduvatel piiriületustel samas kuus rakendub aktsiisivabastus reisijate või kaupade veol, mida võib tõesti teha ka maksimaalselt 3,5 tonni kaaluva sõidukiga," ütles Rahandusministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist Mailin Aasmäe BNS-ile.

Kuid seda ainult tingimusel, et tegemist on selleks ette nähtud sõidukiga - näiteks sõiduauto ei ole "kaubaauto" ja tegemist on tegeliku ettevõtlusega, see tähendab isik on FIE, OÜ või AS, kellel olemas sellel alal majandustegevus, rääkis Aasmäe ja lisas: "Näiteks eraisikust Mati ei saa pretendeerida "kaubavedajaks" ega naabrit Venemaale viiv FIE-st kingsepp "reisijateveo korraldajaks"."

"Kui ma lähen Passatiga piirile ja ütlen, et viin sõbra tasu eest vanaema vaatama või sõbra tellimusel toon Pihkva turult veoteenusena 50 kilogrammi kartuleid, siis see ei ole kaubavedu ja sellele soodustus ei laiene," sõnas Aasmäe.

Maksupettuse risk on olemas, kuid Maksu- ja Tolliameti (MTA) hinnangul ei ole risk suur. MTA kontrollib aktsiisivabastuse kohaldumist piiril nii reisijate kui ka kaubavedajate puhul. Kui piiriületajale aktsiisivabastus ei kohaldu, siis maksustatakse nii kaubavedajate kui ka reisijate poolt üle piiri toodav kütus samamoodi.

"MTA jaoks on ühtemoodi oluline nii reisijate aktsiisivabastuse kui ka kaubavedajate aktsiisivabastuse rakendumise õigsus. Kõik, kes rikuvad aktsiisivabastuse tingimusi, peavad maksud tasuma," ütles MTA pressiesindaja Uku Tampere BNS-ile.

Kauba- ja reisijateveo aktsiisivabastuse kontrollitaktika on Tampere sõnul mõnevõrra erinev – tuleb tuvastada aktsiisivabalt sisse toodud kütuse väljapumpamine sõidukist. MTA kontrollib rikkumiste tuvastamiseks pisteliselt kauba- ja reisijatevedu teostavates sõidukites olevat kütusekogust ja hodomeetri näitu ning sellised kontrollid on olnud ka tulemuslikud.

"Hetkel on käimas mitmeid menetlusi. Neist markantseim on juhtum, kus tuvastati umbes 200 000 liitri kütuse väljapumpamine pikema aja jooksul," lisas Tampere.

Vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusele on ka kuni 3,5-tonnise täismassiga veokiga kolmandast riigist Eestisse sisenedes kütus aktsiisist vabastatud, seda olenemata piiriületamise sagedusest.

Aktsiisivabastust rakendatakse vaid sellistele sõidukitele, mis on ette nähtud kaubaveoks ning mida kasutab isik, kelle majandustegevuseks on rahvusvaheline kaubavedu. Aktsiisivabastus on piiratud vaid sõiduki standardses kütusepaagis oleva kütusega. Kanistritega kaasaveetavale varukütusele aktsiisivabastus ei laiene.

Ettevõtjate puhul, kes veavad kaupa alla 3,5-tonnise täismassiga veokitega, kohaldatakse aktsiisivabastust, kui on täidetud ülejäänud aktsiisiseaduses toodud tingimused ehk kütust tuuakse standardses kütusepaagis ning puuduvad ka tõendid, et sama ettevõtja oleks varasemalt tegelenud ebaseadusliku kütuse paagist väljapumpamisega.

Veo eesmärk, milleks on rahvusvaheline veosevedu, peab olema täidetud. See tähendab, et Eestisse või Eestist ühe ja sama mootorsõidukiga edasi-tagasi autoveo korral peab vähemalt ühel suunal olema sõit tehtud veosega. Autoveoseaduses tähendab autovedu sõitjate või veose kohaletoimetamist selleks ette nähtud sõidukiga.

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes