28.05.2018 Esmaspäev

EL tahab suurendada finantssektori rolli kliimaeesmärkide täitmisel

Euroopa Komisjon esitles 24. mail meetmeid, millega tahetakse soodustada keskkonnasäästlikke investeeringuid ning suurendada finantssektori rolli kliimaeesmärkide täitmisel.

Uute eeskirjadega luuakse Euroopa Liidus ühtlustatud klassifikatsioonisüsteem, millega tahetakse tuua ettevõtetele ja investoritele selgust selles osas, milline majandustegevus on kestlik ja milline mitte, teatas Euroopa Komisjon.

Nimelt määratletakse kestliku majandustegevuse kriteeriumid ning nõutakse, et institutsioonilised investorid nagu varahaldurid, kindlustusseltsid, pensionifondid ja investeerimisnõustajad teeksid oma klientidele teatavaks, kas investeeringud vastavad neile kriteeriumitele või mitte. Lisaks sellele kavatseb komisjon luua ka uue võrdlusaluste kategooria ettevõtete ja investeerimisportfellide ökoloogilise jalajälje hindamiseks.

Komisjon märkis, et lisaks selguse toomisele ja teadlikkuse suurendamisele peaksid uued meetmed vähendama ka ettevõtetepoolset niinimetatud greenwashing'ut ehk toodete ja teenuste müümist keskkonnasõbralikena, kui need tegelikult seda ei ole.

Komisjon hoiatas ka, et praegune investeeringute tase ei ole piisav, et täita liidu ja Pariisi kliimaleppe eesmärke ja toetada keskkonnahoidlikku majandussüsteemi – komisjoni hinnangul on 2030. aastaks seatud eesmärkide täitmiseks puudu 180 miljardi euro jagu investeeringuid aastas ning selle augu täitmisel on vaja kaasata erakapitali.

"Et saavutada EL-i kliimapoliitika 2030. aasta eesmärgid, peame energiatõhususse ja taastuvatesse energiaallikatesse investeerima täiendavalt umbes 180 miljardit eurot aastas. Erakapitali mobiliseerimine jätkusuutlike investeeringute rahastamiseks on olulise tähtsusega," ütles majanduskasvu ja investeeringute eest vastutav komisjoni asepresident Jyrki Katainen.

"Tänase ettepanekuga suurendatakse jätkusuutliku rahastamise läbipaistvust ja investeerimisvõimalusi, et investoritel oleks investeerimisotsuste tegemiseks kättesaadav usaldusväärne teave ülemineku kohta vähese süsinikdioksiidiheitega ressursitõhusale ja taaskasutust rohkem toetavale majandusele," lisas ta.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes