gif Company 930x140 ee

 

Tööõigus ja tööturg

Euroopa Komisjon trahvis NBCUniversalit 14,3 miljoni euroga, kuna see ei lubanud kaupmeestel paljusid populaarseid tooteid Euroopa Liidu siseturul vabalt müüa.

Neljapäev, 06 Veebruar 2020 12:23

Euroopa Liidu roheleppes on Eesti jaoks murekohti

Euroopa Komisjon tuli välja roheleppega, mille eesmärk on saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. Kaubanduskoda toetab kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärki, kuid juhtisime keskkonnaministeeriumi tähelepanu sellele, et roheleppes kirjeldatud tegevusi tuleb ellu viia mõistlikus tempos, mis ei vähendaks inimeste elatustaset, ei kahjustaks ettevõtete konkurentsivõimet ning arvestab tehnoloogiliste arengutega.

Esmaspäev, 03 Veebruar 2020 08:51

Iga teine tarbija on langenud pettuse ohvriks

Euroopa Komisjon avaldas enam kui 28 tuhande Euroopa Liidu elaniku seas läbi viidud värske uuringu tulemused, mis näitavad, et enam kui pool (56%) vastajatelt on viimase kahe aasta jooksul langenud vähemalt ühe pettuse ohvriks. Eesti tarbijatest on petta saanud iga kolmas.

Isikuandmete kaitse regulatsioonides on tunda tormituuli, mille tõenäosus mõjutada nii Eesti kui ka teiste Euroopa ettevõtete igapäevast elu-olu on aina realistlikum, kirjutab advokaadibüroo COBALT infotehnoloogia ja andmekaitseõiguse advokaat Aleksander Tsuiman.

Euroopa Komisjon avaldas 28. novembril 2018 pikaajalise strateegilise visiooni „Puhas planeet kõigi jaoks“, milles on seatud eesmärk jõuda 2050. aastaks jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes