03.12.2014 Kolmapäev

Eesti ettevõtjate suurimaks takistuseks on tööjõupuudus

2. detsembril avalikustatud Euroopa Kaubanduskodade Assotsiatsiooni (Eurochambres) majandusküsitluse tulemustest selgus, et kiiremale majanduse taastumisele aitaks kaasa poliitikakujundajate otsustavam tegutsemine.

Eesti ettevõtjate suurimaks takistuseks on tööjõupuudus
Eesti ettevõtjate suurimaks takistuseks on tööjõupuudus Foto: PM

Majandusküsitlus viiakse läbi igal aastal Euroopa ettevõtjate seas. Sel aastal osales küsitluses 60 000 ettevõtet 25 erinevast riigist. Eestist vastas majandusküsitlusele 270 ettevõtjat.

Eesti ettevõtjad pidasid kõige suuremaks takistuseks oma ettevõtete arengus kvalifitseeritud tööjõu puudust. Märgiti ka nõrka sisenõudlust, kõrgeid tööjõukulusid ning üleüldist majanduspoliitilist olukorda. Enamik küsitlusele vastanud ettevõtjatest (53,9%) arvab, et müügimaht jääb järgmisel aastal käesoleva aastaga samale tasemele. 34,6% arvab, et müük suureneb ning vaid 11,4% arvates müük väheneb. 45,6% ettevõtjatest arvab, et eksport suureneb, 47,2% arvab, et eksport jääb samale tasemele ning vaid 7,2% ettevõtjatest prognoosib ekspordi vähenemist järgmisel aastal. Üle kolmandiku küsitluses osalenud Eesti ettevõtetest plaanib järgmisel aastal suurendada töötajate arvu. Ainult 7% vastanutest andis teada, et järgmisel aastal nende ettevõttes töötajate arv väheneb. Majandusolukorra osas ei ole Eesti ettevõtjad väga positiivselt meelestatud. Üle 36% vastanutest usub, et keskkond muutub järgmisel aastal halvemaks ning ainult 16% prognoosib paranemist.

Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts ütles, et tulemused näitavad väga selgelt, et ettevõtjatel on poliitikakujundajatele ja riigile tervikuna suured ootused. „Muidugi teeb murelikuks ka see, et meie majanduspoliitilise olukorra suhtes ollakse pigem ettevaaltikud ning siin väga suurt optimismi ei ole, kuid Euroopa keskmisest on meil siiski suhtumine positiivsem,“ lisas Palts.

Tulemusi kommenteerides rõhutas Eurochambersi president Richard Weber, et majanduskasvu eest peavad seisma ka poliitikakujundajad, et tagada head tingimused majanduse kiiremaks taastumiseks. „Majanduskasvuks on vaja ambitsioonikamaid reforme. Euroopa Komisjoni Investeerimise Plaan on siin heaks näiteks, mida riikide valitsused võiksid järgida. Ta rõhutas, et investeeringud ei parane, kui müük ei kasva ja tööhõive omakorda ei kasva suuremate investeeringuteta. „Euroopa taastumine jääb aeglaseks, kui poliitikakujundajad ei tegutse otsustavalt ja konkreetselt,“ lisas Weber.

Kokkuvõttena tõid Euroopa ettevõtjad välja järgmist:

  • Eelmisel aastal positiivse tõuke saanud majanduslik kindlustunne paraneb 2015. aastal.
  • Geopoliitilise olukorra ja kaubandustõkete tõttu on ekspordiprognoosid ettevaatlikud.
  • Ootused tööhõive osas on suurenenud, aga kõrgeid tööjõukulusid peetakse töökohtade loomisele takistuseks.
  • Suuri ootusi pannakse siseriikliku müügi kasvule.
  • Investeeringud jäävad samale tasemele, kuid siin nähakse suure väljakutsena erakapitali kaasamist.

Täpsemaid Eurochambresi majandusuuringu tulemusi saab vaadata siin.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes