Eestis saab tööd teha ehk luua väärtusi kindla eesmärgiga väga erinevate õigussuhete ja lepingute raames. Tööinspektsiooni töösuhete osakonna juhataja Meeli Miidla-Vanatalu ja tööinspektor-jurist Kaia Taal kirjutavad Tööinspektsiooni juunikuu infokirjas sellest, mis on töölepingu, töövõtulepingu, käsunduslepingu või muu võlaõigusseaduses sätestatud teenuse osutamise lepingu vahe.

Sotsiaalministeerium andis välja raamatu „Töölepingu seadus. Selgitused töölepingu seaduse juurde“, mille eesmärk on pakkuda rohkem ja paremaid teadmisi, kuidas töölepingu seadust rakendada ja otstarbekamalt oma töösuhtest tulenevaid õigusi kaitsta.