gif Company 930x140 ee

 

Tööinspektsioon kontrollis puitmaju tootvate ettevõtete töökeskkonna ohutust. Kontrolliti 50 ettevõtet, millest 39 ettevõttes tuvastati kokku 80 rikkumist.

Ehitusplatside sihtkontrolli käigus hinnati tööohutuse korraldust ehitusplatsidel. Kokku kontrolliti 139 ehitusplatsi, millest vaid 12 objektil polnud ühtegi rikkumist. Enim puudusi tuvastati ehitusplatsi ohutuse korraldamisel ning tellingute paigaldamisel, kus polnud vajalikke piirdeid või olid kandepostid kinnitamata. Samuti puudusid töötajatel sageli vajalikud isikukaitsevahendid.

Saime kirja Tööinspektsioonilt, et meie ettevõttes on toimunud tööõnnetus ja ma pean koostama tööõnnetuse raporti ja saatma selle Tööinspektsiooni aga minu teada pole meil tööõnnetust juhtunud?

Käesoleva aasta üheksa kuuga registreeriti Eestis 3403 tööõnnetust ja kõige rohkem õnnetusi juhtus metalltoodete valmistamisel.

Valitsus kiitis neljapäeval heaks uue kemikaaliseaduse, mille järgi peavad suurõnnetuse ohuga ettevõtted hakkama regulaarselt päästeõppuseid läbi viima.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes