25.07.2019 Neljapäev

Tööõnnetus Küprosel korvtõstukiga

Töölise kukkumine sõiduki külge monteeritud teisaldatavalt ja tõstetavalt tööplatvormilt. 
Tööõnnetus Küprosel korvtõstukiga
Tööõnnetus Küprosel korvtõstukiga Foto: pixabay

Kannatanu (töökoht või amet) 

Kannatanu töötas tõstekorvis 4 m kõrgusel kärpides palmipuid, mis olid õhuliinidesse takerdunud. 

Õnnetusjuhtumi kirjeldus 

Kannatanu kärpis palmipuid 4 m kõrgusel tõstekorvis, kui noole ots koos tõstekorviga ootamatult kokku varises. Selle tulemusena paiskus tööline tõstekorvist välja ja sai surmavalt vigastada. 

Õnnetusjuhtumi põhjused

  • Tõstuki noole ots koos tõstekorviga varises kokku, sest pöördtapp murdus, põhjustades noole loodlati toe kadumise ja tõstekorvi allakukkumise. Noole detaile ühendanud pöördtapp andis järele märkimisväärse kulumise tõttu. Seda põhjustas pikaajalisest kasutamisest tingitud pidev hõõrdumine. Samuti oli loodlati puksi ava, millest läbi oli pöördtapp viidud, muutunud ümara asemel piklikuks. 
  • Tööandja ei olnud teostanud tööplatvormi regulaarset hooldamist. Kasutaja käsiraamatu kohaselt tuleb aga pöördtappe ja pukse regulaarselt kontrollida tihkuse ja ülemäärase loksumise suhtes ning kulumise korral tuleb need asendada.

Ennetusmeetmed 

  • Teisaldatavat ja tõstetavat tööplatvormi tuleb regulaarset kontrollida vastavalt kasutusjuhendile, eelkõige kõiki pöördtappe (igakuiselt ja iga 6 kuu järel).
  • Määrata kvalifitseeritud insener, kes tagab kõigi tööandja omandisse kuuluvate ja kasutada olevate tööplatvormide regulaarse kontrolli ja hoolduse. Tööplatvormide hooldamiseks ja nõuetekohaseks kasutamiseks tuleb koostada ja kasutusele võtta asjakohased kontrollnimekirjad. 

Saadud kogemused 

Tööandja rakendatud ohutusjuhtimise süsteem peab sisaldama kogu sõidukiparki ja kõiki sõidukite külge monteeritud tööplatvormidega seotud tegevusi ja hooldusülesandeid. Kvalifitseeritud insener peab tagama regulaarse kontrolli- ja hooldusrežiimi. Asjakohane koolitus töötajatele, kes töötavad kõrgustes, peab hõlmama ka igapäevaseid kontrollnimekirju, et tagada, et tööplatvormi visuaalne kontroll viiakse vähemalt läbi enne mistahes töö alustamist kõrgustes. Küprose tööinspektsiooni ametkond alustas kriminaalmenetlust asjassepuutuva tööandja vastu seoses surmaga lõppenud tööõnnetusega. Kogu õnnetusega seotud informatsioon on konfidentsiaalne.

t6stuk

Allikas: Tööinspektsioon

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes