Riigkohus tunnistas eile kehtetuks Maksu- ja Tolliameti (MTA) 7,6 miljoni euro suuruse maksuotsuse Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali suhtes, kuna kohtu hinnangul ei maksnud filiaal emaettevõttele välja kasumit vaid tasus laene.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas 20.märtsi otsusega õiguskantsleri taotlusel põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse § 251 lõike 2 põhjusel, et antud säte ei näe ette tõhusat ja sõltumatut kontrolli selle üle, kas inimese teavitamata jätmine tema õigusi puudutavast jälitustoimingust on põhjendatud.Jälitustoimingutega kogub riik salaja isikuandmeid, mida hiljem kasutab ja säilitab.

Riigikohus jättis neljapäeval jõusse rahandusministeeriumi otsuse, millega tunnistati kehtetuks maanteeameti esimene riigihange "E263 Aruvalla-Kose teelõigu projekteerimine ja ehitus".

Neljapäev, 06 Märts 2014 12:37

Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

Eesti Maksumaksjate Liit avaldas oma kodulehel kokkuvõtet viimase aja aktuaalsematest maksualastest kohtulahenditest.

Riigikohtu kolmapäevane otsus kiirlaenude osas tähendab seda, et kui laenu krediidikulukuse määr on üle kuue korra suurem Eesti Panga keskmisest, siis ongi see tehing äärmiselt suure tõenäosusega tühine ja rohkem midagi tõendada vaja ei ole.