23.04.2020 Neljapäev

Riigikohus: ehitusviga ja projekteerimisviga

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi täiskoosseis tegi 25. märtsil 2020 otsuse tsiviilasjas nr 2-16-14644, milles oli esitatud hagi ehitustöövõtulepingu ja projekteerimislepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamiseks.

Grete-Kai Teeäär, jurist, advokaadibüroo GAVER, Mihkel Gaver, vandeadvokaat, advokaadibüroo GAVER
Grete-Kai Teeäär, jurist, advokaadibüroo GAVER, Mihkel Gaver, vandeadvokaat, advokaadibüroo GAVER Foto: Erakogu

Vaidlus aegumise üle tekkis, kui tellija esitas 10. aprillil 2018 hagi, millega palus ehitustöövõtjalt või alternatiivselt projekteerijalt, kui kohus tuvastab et tegemist ei ole ehitusvea, vaid projekteerimisveaga, välja mõista ligikaudu 68 000 eurot.

Projekteerija oli hagejale ehitusprojekti üle andnud 21. veebruaril 2011 ning  hageja oli allkirjastanud projekti vastuvõtmise akti, esitamata seejuures pretensioone projekti kvaliteedi osas. Ehitis ise anti ehitustöövõtja poolt hagejale üle 12. märtsil 2013.

Riigikohus asus esmalt lahendama küsimust sellest, kas ehitise puuduse tõttu ehitise projekteerimislepingust tulenevate nõuete aegumisele kohaldub tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 146 lg-s 1 sätestatud üldine...

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes