Värbamisportaali CV.ee läbiviidud kolmanda kvartali tööturu-uuringust selgub, et 63 protsenti vastanud töötajatest tunnetavad palgalõhet erinevate osakondade vahel ja seda ebamääraste palgatasemete tõttu. 

Neljapäev, 06 Juuli 2023 09:48

Palgalõhe ja palkade läbipaistvuse direktiiv

Sooline palgalõhe on hea indikaator mõistmaks, milline on ühiskonna soolise ebavõrdsuse olukord.

Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse poliitika juhi Lee Maripuu sõnul aitab Euroopa Liidu (EL) vastne direktiiv vähendada soolist palgalõhet.

Tööandjad on skeptilised värske direktiivi suhtes, mis puudutab palkade info avalikustamist. See toob millegi lahendamise asemel tööandjaile juurde tarbetuid uusi kohustusi.

Sotsiaalministeeriumi tellitud soolise võrdõiguslikkuse monitooringust selgus, et kui meestest peab palgalõhet väga suureks või pigem suureks probleemiks 35 protsenti, siis naiste puhul on see osakaal kaks korda suurem ehk 71 protsenti.