Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse poliitika juhi Lee Maripuu sõnul aitab Euroopa Liidu (EL) vastne direktiiv vähendada soolist palgalõhet.

Tööandjad on skeptilised värske direktiivi suhtes, mis puudutab palkade info avalikustamist. See toob millegi lahendamise asemel tööandjaile juurde tarbetuid uusi kohustusi.

Sotsiaalministeeriumi tellitud soolise võrdõiguslikkuse monitooringust selgus, et kui meestest peab palgalõhet väga suureks või pigem suureks probleemiks 35 protsenti, siis naiste puhul on see osakaal kaks korda suurem ehk 71 protsenti.

Eesti teadlased viisid hiljuti läbi soolise palgalõhe interdistsiplinaarse uuringu, mille eesmärk oli parandada teadmisi palgalõhe kujunemisest; projekti juhi Kadri Tähe sõnul õnnestus ära selgitada ligikaudu 40 protsenti palgalõhest.

Esmaspäev, 07 September 2020 13:09

Ettevõttes tajutakse palgalõhet - mis nüüd saab?

Ettevõtte töötajate rahulolu-uuringust selgus, et töötajad tajuvad meeste ja naiste vahel palgalõhet. Kas tööandjal on kohustus nüüd teemat ettevõtte tasandil täpsemalt uurida ning kuidas seda teha?