2020. aasta kevadel lahvatanud kriis mõjutab paljude inimeste tööhõivet: nii mõnigi peab kriisi lõppedes uusi väljakutseid otsima ning uutel tööandjatel tuleb tähelepanu pöörata inimkapitalile. Ühiskonna jaoks tööeas inimene on väärtuslik kapital, kellesse tuleb investeerida, parandamaks üldist tootlikkust ja soodustades seeläbi majanduskasvu. Indiviidi tasandilt tähendab inimkapital võimet lüüa läbi tööturul.

Eesti on meeste ja naiste vahelise võrdsuse näitajatega Euroopa Liidu riikide tagumises pooles, palgalõhe on Eestis jätkuvalt Euroopa suurim, vahendab ERR rahvusvahelise naistepäeva eel avaldatud ülevaadet. Kui Euroopa Liidu riikide keskmine soolise võrdsuse näitaja on 2019. aasta andmete põhjal 67,4 punkti maksimaalsest sajast, siis Eesti indeks on 59,8 punkti, selgub Euroopa Soolise Võrdsuse Instituudi (EIGE) avaldatud andmetest. Indeksi koostamisel arvestatakse meeste ja naiste positsiooni tööturul, nende varanduslikku olukorda, haridust, ajakasutust, nende võimuressursse ning tervist.

Esmaspäev, 14 Jaanuar 2019 10:56

Soolane palgalõhe

Võrdse Palga Päeva tähistamiseks korraldab Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon igal aastal meeleolukat aktsiooni “Tilliga ja tillita“, mille käigus juhitakse tähelepanu naiste- ja meeste palkade erisusele. Kahjuks ei piirdu naiste- ja meestevahelise ebavõrduse ilmingud vaid palkade erinevusega. Statistikaameti analüütik Kaia Oras ja ekspert Eneli Niinepuu kirjutavad Statistikaameti blogis, et aktsioon väärib kaasalöömist.

Sotsiaalministeerium kitsendas soolise palgalõhe vähendamiseks mõeldud tegevuste käivitamiseks koostatud seaduseelnõu sihtgruppi, jättes sellest välja erasektori.
Teisipäev, 12 Detsember 2017 10:10

Naisjuhte motiveerib 27 protsenti madalam palk

Töö- ja palgastatistikaportaali Talentest sisetatud andmete põhjal motiveerib naissoost spetsialiste ja juhte 27 protsenti väiksem palk kui mehi.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes