Ettevõte on valinud audiitori, kellega olid vormistatud kõik vajalikud dokumendid ning tehtud vajalikud toimingud Äriregistris. Mõne aja möödumisel otsustati aga teise audiitori kasuks. Kas ettevõte saab audiitori ühepoolselt tagasi kutsuda?

Vastab Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor:

Esmaspäev, 09 Detsember 2013 11:30

Juhatuse liikmetega sõlmitavad lepingud

Äriühingu juhatuse liikmeks valitud isikute puhul tõusetub praktikas sageli küsimus, kas ja millise lepingu peaks äriühing juhatuse liikme õiguste ja kohustuste kindlaksmääramiseks sõlmima.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) otsus lõpetada ennetähtaegselt leping Edelaraudteega jääb lõplikult jõusse, kuna Edelaraudteel ei õnnestunud üheski kohtuastmes lepingu lõpetamise tühistamist saavutada.

Reede, 18 Oktoober 2013 09:23

Tagatislepingu sõlmimise juhend

Tarbijakaitseamet on koostanud ja avaldanud tagatislepingu sõlmimise juhendi.

Tulenevalt lepinguvabaduse põhimõttest ei ole läbirääkimiste pooled lepingueelses staadiumis seotud kohustusega jõuda lepinguni. Kuid tulenevalt hea usu põhimõttest on läbirääkivatel pooltel kohustus käituda teineteise suhtes ausalt ja õiglaselt, tuletab meelde Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna jurist Silvia Kruusmaa asutuse Teatajas.