Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit allkirjastasid eile töötasu alammäärade kokkuleppe aastateks 2016 ja 2017.

Aastaaruande audiitorkontrolli käigus tuleb ette varude väärkajastamisi. Selleks, et aruanne peegeldaks tegelikku olukorda, tuleb tähelepanu pöörata tehingute kajastamise vastavusele tarnetingimustega ja seda eriti aastalõpu tehingute puhul.

Rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali ja Hiina Rahvavabariigi riikliku maksuameti asejuht Xie Xuezhi allkirjastasid 9. detsembril tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli.

Tarbijakaitseametisse on pöördunud mitmed tarbijad seoses lepingute lõpetamisega erinevate huviringide ja spordiklubidega. Seetõttu tuletab amet inimestele meelde, et enne huviringi, spordikooli ja/või -klubiga lepingu sõlmimist tuleb hoolikalt tutvuda selle lepingutingimustega.

Täheldame oma praktikas, et ettevõtjad, kes teevad kaupade piiriüleseid müügitehinguid, üldjuhul teadvustavad sellistele tehingutele kohalduva õiguse problemaatikat, sh siseriikliku ja rahvusvahelisest kokkuleppest tuleneva normistiku vahekorda.