Mul on töölepingus töö asukoht Tallinn. Uuest aastast aga kolib ettevõte Viimsi valda. Kui ma ei ole uues kohas töötamisega nõus, kui palju ma pean töölepingu lõpetamisest ette teatama?

Vastab Tööinspektsiooni nõustamistegevuse koordinaator Anni Raigna:

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks topeltmaksustamise vältimise lepingu Marokoga ja suunas selle ratifitseerimiseks riigikogusse. Eestil on maksulepingud 56 riigiga, sealhulgas kõigi ELi riikidega, OECD liikmesriikidest puuduvad Eestil lepingud Austraalia, Tšiili, Jaapani ja Uus- Meremaaga.

Valitsus plaanib neljapäevasel istungil heaks kiita möödunud aasta septembris sõlmitud Eesti ja Maroko topeltmaksustamise vältimise lepingu.

Rahandusministeeriumi 30.07.2014 otsus nr 1.9-1/162
https://www.riigiteataja.ee/akt/105082014022

Jõustumise kp: 01.01.2015
Avaldamismärge: RT I, 05.08.2014, 22

Vaidluste lahendamise viisi ja kohta puudutavat kokkulepet lepingus nimetatakse sageli üsna põhjendatult „keskööklausliks″ (inglise k midnight clause) – pooled on lepinguläbirääkimistest väsinud ning vaidluste lahendamise kokkuleppe läbimõtlemiseks ja -arutamiseks ei ole kellelgi enam jaksu ega soovi.