Minu 6-aastane laps on valitud ühte jõuluetendusse päkapikku mängima. Tegemist on etendusega, kuhu saab pileteid osta ja laps saab selle eest ka tasu. Etenduse korraldaja väidab, et lapsega ei saa lepingut sõlmida ja tasu makstakse sularahas peale etendust. Lapsevanemana tahaksin siiski olla kindel, et laps saab kindlasti lubatud tasu. Etenduse korraldaja väide kõlab kummaliselt, sest tema saab ju tulu ning mingisugune leping tuleks siiski sõlmida. Mida selles olukorras teha? Kuidas oma lapse õiguseid kaitsta?
Tellija peab esitama oma nõude selgelt väljendatuna, et ehitaja saaks aru, mida tellija soovib.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Lepingut sõlmides peab julgema oma huvi ja õiguseid maksma panna ning oskama eristada olulist ebaolulisest.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Lepingut on läbi aegade peetud kõige efektiivsemaks ühiskonna enesereguleerimise vahendiks. Mida tihedamaks ja keerulisemaks muutuvad ettevõtjate vahelised majandussuhted, seda keerulisemaks muutuvad ka neid suhteid reguleerivad lepingud. Igapäevases majandustegevuses koostavad lepinguid enamasti pooled ise, mitte väljaõppinud juristid. Nii see peakski olema. Seetõttu on üha olulisem mõista, kas ja kellega lepingut sõlmida ja milliseid kohustusi endale lepinguga võtta.

Teisipäev, 04 Juuni 2019 11:18

Õiguslik audit on määrava tähtsusega

Lepingueelsete läbirääkimiste käigus tunneb end kindlamalt pool, kellel on müügiobjekti kohta rohkem teadmisi – see annab oskuse suunata lepingutingimusi vastavalt enda soovile.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.