Töösuhtega seotud lepitusmenetluses kohaldatavad õigusaktid
  • Töövaidluse lahendamise seadus (TvLS) § 13 lg 2 + seaduse 3. jagu
  • Lepitusseadus (LepS)
  • Tsiviilkohtumenetluse seadustik (TsMS) §§ 4, 121¹, 627¹ ja peatükk 62¹ 

Paljud on tuttavad terminiga „bronn“, mis on eriti populaarne kinnisvara ostmisel ja müümisel. Enne korteri või kinnistu müüki sõlmivad ostja ning müüja esmalt omavahel broneerimislepingu, millega ostja (broneerija) kohustub maksma müüjale konkreetse summa selleks, et müüja jätaks teatud aja vältel teistele potentsiaalsetele ostjatele kinnisasja võõrandamata. Sellisel juhul makstud tasu näol on tegemist broneerimistasuga.

Lühike vastus sellele küsimusele on JAH! Nimelt on pooled vabad valima lepingule sobivat vormi, kui tehing ei ole seotud kinnisvara võõrandamisega või oma sisult ei vasta mõnele muule lepingule, millele on seadusandja ette näinud kindlat vormi (näiteks autorileping, EVK-s mitteregistreeritud osade võõrandamine jne).

Kolme Balti riigi peaministrid allkirjastasid teisipäeval Tallinnas Rail Balticu rajamise leppe, mis sisaldab rajamise tähtaegu, marsruuti ning mitmeid tehnilisi detaile.

Rahandusministeerium esitas välisministeeriumile eelnõu, mis näeb ette topeltmaksustamise vältimise lepingu allkirjastamise Tadžikistaniga.