TRK 1140x140 ee gif
02.07.2019 Teisipäev

Mida ettevõtjana lepingu sõlmimisel silmas pidada

Merike Koppel, jurist
Merike Koppel, jurist Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Lepingut sõlmides peab julgema oma huvi ja õiguseid maksma panna ning oskama eristada olulist ebaolulisest.

Lepingut on läbi aegade peetud kõige efektiivsemaks ühiskonna enesereguleerimise vahendiks. Mida tihedamaks ja keerulisemaks muutuvad ettevõtjate vahelised majandussuhted, seda keerulisemaks muutuvad ka neid suhteid reguleerivad lepingud. Igapäevases majandustegevuses koostavad lepinguid enamasti pooled ise, mitte väljaõppinud juristid. Nii see peakski olema. Seetõttu on üha olulisem mõista, kas ja kellega lepingut sõlmida ja milliseid kohustusi endale lepinguga võtta.

Lepingu olemus

Lepingu mõiste tuleneb võlaõigusseadusest. Leping on tehing lepingupoolte vahel, mille eesmärk on kaasa tuua õiguslikud tagajärjed.

Leping on pooltele täitmiseks kohustuslik ning see põhimõte on lepingulises suhtes üks olulisemaid.

Lepingust tulenevaid kohustusi peab täitma, kuni lepingus kindlaks määratud eesmärk

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes