Tööõigus ja tööturg

Euroopa Komisjon plaanib järgmisel aastal digitaalse ühisturu valdkonnas ajakohastada autoriõigusi ja audiovisuaalseid meediateenuseid käsitlevaid õigusakte ja lihtsustada digitaaltoodete ostmist reguleerivaid eeskirju.

Euroopa Komisjon nõuab, et Eesti pikendaks tubakatoodete aktsiisimuudatusel üleminekuaega, mille jooksul võib veel vanade maksumärkidega tooteid müüa, rahandusministeerium sellega ei nõustu ja on valmis minema Euroopa Kohtuni.

Euroopa Komisjon kutsus liikmesriike üles esitama projektiettepanekuid 11,9 miljardi euro kasutamiseks Euroopa transpordiühenduste parandamiseks.

16. juuli täiskogul vastu võetud resolutsiooni kohaselt peaks Leedu liituma euroalaga 1. jaanuaril 2015. Hääletustulemus vastab Euroopa Komisjoni soovitusele ning sellel on ka Euroopa Ülemkogu poliitiline toetus.

Teisipäev, 15 Juuli 2014 15:05

Euroopa Liidu laienemine peatatakse

Euroopa Liit peatab järgmiseks viieks aastaks bloki laienemise, ütles Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat Jean-Claude Juncker teisipäeval europarlamendis.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes