Tööõigus ja tööturg

Eesti esitas Euroopa Komisjonile uue perioodi eurotoetuste kasutamise aluseks oleva partnerlusleppe, mille heakskiitmine on eeltingimus euroraha kiireks kasutuselevõtuks.

Valitsus toetab Euroopa Komisjoni soovituse eesmärki tõhustada rahalistes raskustes olevate elujõuliste ettevõtete ümberkorraldamist ning anda uus võimalus ausatele füüsilisest isikust ettevõtjatele, kelle äritegevus on korra ebaõnnestunud, edendades seega ettevõtlust, investeerimist ja tööhõivet ning aidates vähendada takistusi, mis segavad siseturu tõrgeteta toimimist.

Euroopa Komisjon andis kolmapäeval Leedule 1. jaanuarist euroalaga ühinemiseks "rohelise tule". Arvestades Leedu edusamme kriteeriumite täitmisel, teeb Euroopa Komisjon EL-i Nõukogule ettepaneku anda Leedule luba euro kasutuselevõtuks 2015. aasta 1. jaanuaril, teatas komisjon avalduses.

Rahvusvahelise naistepäeva eel võttis Euroopa Komisjon vastu soovituse, milles palutakse liikmesriikidel aidata kaasa soolise palgaerinevuse kaotamisele, muutes palgad läbipaistvamaks.

Edelaraudtee kavatseb pärast kolmapäevase riigikohtu lahendi analüüsimist otsustada, kas võetakse edasisi samme seonduvalt konkurentsi kahjustamise ja võimaliku ebaseadusliku riigiabi küsimustega, mis praktiliselt tähendaks Euroopa Komisjoni poole pöördumist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes