08.12.2016 Neljapäev

Riigikogu täiendas välismaalasele sissesõidukeelu kehtestamise aluseid

Riigikogu kiitis neljapäeval heaks väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse, millega täiendati välismaalastele sissesõidukeelu aluseid.

Väliskomisjoni algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eesmärk on täiendada ja täpsustada välismaalasele sissesõidukeelu kehtestamise õiguslikke aluseid niiviisi, et need vastaksid rahvusvahelisele julgeolekuolukorrale, arvestaksid julgeolekuasutuste ohuhinnanguid ning looksid reaalse ja otsese seose sissesõidukeeldude praktika ja ohuhinnangute vahel, teatas riigikogu pressiteenistus.

Seadusesse tehti kokku seitse muudatust.

Ühe seadusemuudatuse tulemusena võidakse edaspidi välismaalase suhtes sissesõidukeeldu kohaldada, kui välismaalase Eestis viibimine võib ohustada Eesti , teise Euroopa Liidu liikmesriigi, Schengeni konventsiooni liikmesriigi või NATO liikmesriigi julgeolekut, avalikku korda või teiste isikute tervist.

Samuti võidakse välismaalase suhtes sissesõidukeeldu kohaldada, kui on andmeid või põhjendatult alust arvata, et välismaalane on osalenud või aidanud kaasa välisriigis toimunud inimõiguste rikkumisele, mis on endaga kaasa toonud isiku surma, raske tervisekahjustuse, tema alusetu süüdimõistmise kuriteos poliitilistel motiividel või muu raske tagajärje.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes